Bądź odpowiedzialny - #NieKłamSłużbom - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Aktualności

Bądź odpowiedzialny - #NieKłamSłużbom

Data publikacji 20.03.2020

Na portalach społecznościowych przedstawiciele różnych służb ratowniczych propagują akcję, której celem jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest przekazywanie prawdziwych informacji o naszym stanie zdrowia, gdy potrzebujemy pomocy. Przypominamy również, że przed wybraniem numeru alarmowego, warto zastanowić się czy sprawa, z którą dzwonimy wymaga interwencji służb.

Apelujemy o to, by numer alarmowy 112 był wybierany tylko w nagłych i wymagających interwencji służb przypadkach. Podczas rozmowy należy przekazać operatorowi najważniejsze informacje o zaistniałym zdarzeniu oraz warto powiadomić go, że jesteśmy poddani kwarantannie albo że mamy objawy mogące świadczyć o zakażeniu wirusem wywołującym chorobę zakaźną COVID-19. Przekazane informacje pozwolą na odpowiednie przygotowanie się funkcjonariuszy do niesienia pomocy potrzebującym.
Na portalach społecznościowych przedstawiciele różnych służb m.in. Policji, Zespołów Ratownictwa Medycznego czy Państwowej Straży Pożarnej uczulają internautów, jak ważne jest przekazywanie prawdziwych informacji o naszym stanie zdrowia w momencie, kiedy potrzebujemy pomocy.
Policjanci przypominają również o konsekwencjach prawnych wobec osób, które wykorzystując zagrożenie zarażeniem koronawirusem, bezpodstawnie wzywają służby ratownicze. Jest to kompletnie nieodpowiedzialne zachowanie, które niesie ze sobą konsekwencje prawne.
Zgodnie z art. 66 kodeksu wykroczeń, sprawca bezpodstawnego wezwania służb podlega karze aresztu, karze ograniczenia wolności lub karze grzywny. Musimy być świadomi, że nadużywanie numeru alarmowego stanowi realne zagrożenie zdrowia, a nawet życia osób, które naprawdę mogą potrzebować pomocy.
(aj)