Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozwiąż quiz i wygraj nagrody! Do zakończenia konkursu pozostały tylko trzy dni!

Komenda Miejska Policji w Olsztynie i Starostwo Powiatowe w Olsztynie serdecznie zapraszają do udziału w quizie wiedzy na temat KMZB, czyli Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W zabawie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie – mieszkańcy Olsztyna oraz powiatu olsztyńskiego. Kupon wraz z pytaniami znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w lokalnych mediach. Konkurs odbywa się pod Patronatem Starosty Olsztyńskiego Andrzeja Abako.

Jedna osoba może wypełnić i wysłać tylko jeden kupon. W każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Wypełniony kupon konkursowy należy odesłać do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie ul. Pstrowskiego 3 (Wydział Prewencji) z dopiskiem „Quiz o KMZB” lub przesłać e-mailowo na skrzynkę: profilaktyka.kmp@olsztyn.ol.policja.gov.pl. (zdjęcie, scan)

Uwaga - na rozwiązania czekamy do
30 września 2020r.

 

Trzy osoby losowo wybrane, które prawidłowo odpowiedzą na pytania otrzymają nagrody główne ufundowane przez Starostę Powiatu Olsztyńskiego Andrzeja Abako, zaś kolejnym 2 osobom wręczone zostaną upominki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia quizu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia inicjatywy, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród, wydawania i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz w celach promocji przedsięwzięcia. Administratorem danych Osobowych uczestników quizu jest Komenda Miejska Policji w Olsztynie ul. Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn.

 

  1. Od kiedy działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim?
       a) od stycznia 2018 r.

       b) od września 2016 r.

       c) od września 2017 r.

  2. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to:

        a) podstawowe wskazówki o ruchu drogowym

        b) narzędzie, które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie np. społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń

        c) narzędziem, które pozwala weryfikować zagrożenia na danym osiedlu

 3. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają wybrane kategorie:

       a) przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, zaginięć i utonięć

       b) wykroczeń drogowych

       c) zjawisk i zagrożeń, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich bezpieczeństwo

 4. Czy poprzez KMZB można zgłaszać pilne interwencje Policji?

       a) tak

       b) nie

       c) tylko wtedy gdy dotyczą one zaginięć

 5. Ile kategorii zagrożeń bezpieczeństwa zawiera KMZB?

      a) 27

      b) 24

      c) 25

 6. Przykładowe kategorie które można zaznaczyć to:

      a) tereny bagienne, korupcja, zaśmiecanie

      b) nieprawidłowe oznakowanie drogi

      c) nielegalna wycinka drzew, wypalanie traw, przekraczanie dozwolonej prędkości

 7. Kolor zielony zgłoszenia naniesionego na mapie oznacza, że:

      a) zagrożenie zostało naniesione przez użytkownika i jeszcze nie zapoznała się z nim Policja

       b) zagrożenie zostało naniesione przez użytkownika i już zapoznała się z nim Policja

       c) zagrożenie zostało nieprawidłowo naniesione przez użytkownika

 8. W przypadku potwierdzenia zagrożenia przez Policję piktogramy przyjmują kolor:

       a) niebieski

       b) żółty

       c) czerwony

 9. W jakim czasie po naniesieniu zagrożenia na mapie Policja ma obowiązek podjąć jego weryfikację:

       a) do 1 dnia

       b) do 2 dni

       c) do 3 dni

 10. Czy zgłoszenie zagrożenia trafia bezpośrednio do :

      a) Policji i Straży Miejskiej

      b) Straży Miejskiej

      c) Policji

(m.p)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony