Załóż odblaski! Nowe oznakowanie w gminie Jonkowo - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Załóż odblaski! Nowe oznakowanie w gminie Jonkowo

Dzielnicowy z Jonkowa wraz z przedstawicielem lokalnego samorządu wyszli z niestandardową inicjatywą. Na drodze powiatowej Jonkowo-Gamerki Wielkie umieszczono tabliczki informacyjne z napisem: „Pieszy. Jesteś poza terenem zabudowanym. Załóż odblask”. Akcja ma na celu przypomnieć pieszych i rowerzystom o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po to, aby wpłynąć na poprawę ich bezpieczeństwa.

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Jonkowie mł. asp. Jarosław Lewczyszyn wraz z przedstawicielem Rady Gminy Jonkowo Markiem Zielińskim wyszli z niestandardową inicjatywą mającą na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zwrócili się do Powiatowej Służby Drogowej o wprowadzenie specjalnego oznakowania na drodze Jonkowo-Gamerki Wielkie.  Wytypowano drogę powiatową nr 1203N, ponieważ jest to trasa bez chodników, kręta z blisko i gęsto rosnącymi drzewami w skrajni. Na znakach pionowych umieszczono 8 tabliczek informacyjnych z napisem: „Pieszy. Jesteś poza terenem zabudowanym. Załóż odblask”.

Inicjatywa ma na celu przypomnieć pieszym i rowerzystom o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym i tym samym wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.  Nowatorskie tablice stanowią również jasną informację dla kierujących, że po jezdni mogą poruszać się piesi i rowerzyści.         

Przypominany, że zgodnie z prawem, każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Posiadanie elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 150 metrów. Dzięki temu kierowca ma więcej czasu na odpowiednią reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie. Sytuacje, w której należy nosić elementy odblaskowe nie powinny ograniczać się tylko do obszaru niezabudowanego. Nawet w mieście, w świetle ulicznych latarni, pieszy jest bardziej widoczny posiadając odblask niż gdyby go nie miał.

W miesiącach jesienno-zimowych wcześniej zapadający zmierzch powoduje, że zarówno piesi, jak i rowerzyści poruszając się na drodze podczas słabej widoczności i najczęściej w ciemnych ubraniach, stają się dla kierującego pojazdem praktycznie niewidoczni. Powoduje to zwiększone ryzyko wystąpienia wypadków. Mamy więc nadzieję, że wprowadzone znaki przyczynią się do zwiększenia świadomości niechronionych uczestników ruchu drogowego co przełoży się na poprawę ich bezpieczeństwa.

Pamiętaj: odblask to nie obciach!

(aj)

Powrót na górę strony