Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dobra wiadomość! Starostwo Powiatowe w Olsztynie pozyskało 100 tys. zł na budowę przejść dla pieszych

Komenda Miejska Policji w Olsztynie nie ukrywa radości z informacji o pozyskanych przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie funduszy na modernizację przejść dla pieszych. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie olsztyńskim” to nazwa projektu popartego wcześniejszymi badaniami i analizą przeprowadzoną m.in. przez specjalistę z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zajmującego się inżynierią ruchu drogowego na terenie miasta i powiatu olsztyńskiego. Ścisła współpraca z olsztyńskim starostwem zaowocuje już wkrótce powstaniem nowych przejść w gminach Barczewo, Dywity i Stawiguda.

Środki pieniężne na budowę przejść dla pieszych, których beneficjentami będą niechronieni uczestnicy ruchu drogowego pochodzą z programu MSWiA „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. – Z dotacji resortu Starostwo Powiatowe w Olsztynie korzysta już kolejny raz. Rok temu we współpracy z Komendą Miejską Policji w Olsztynie zrealizowany został projekt „W kont@kcie z rzeczywistością”, w którym kładziono nacisk na nieużywanie telefonów komórkowych podczas jazdy. Tym razem, uwaga urzędników starostwa powiatowego skupiła się na bezpieczeństwie pieszych przechodzących przez jezdnię.

Nie ulega wątpliwości, że powiat olsztyński się rozwija, rośnie rynek mieszkaniowy, a wraz z nim natężenie ruchu na drodze. To stwarza podwyższone ryzyko dla pieszych, a bezpieczeństwo mieszkańców jest dla priorytetem. Zamiarem olsztyńskiego starostwa jest wybudowanie nie tyle zwykłych „zebr”, bo takie już są, ale całej infrastruktury z aktywnym oznakowaniem, oświetleniem, tzw. kocimi oczkami, a w jednym miejscu też wyniesieniem – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński, który we wtorek podpisał w tej sprawie umowę z Arturem Chojeckim, wojewodą warmińsko-mazurskim. W spotkaniu uczestniczyła także wicestarosta Joanna Michalska.

- Cieszę się, że nasze województwo jest tak aktywne w pozyskiwaniu tych środków, co świadczy nie tylko o skuteczności, ale też o trosce władz lokalnych o bezpieczeństwo ich mieszkańców – mówił Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. – Jesteśmy w tym roku liderem ex aequo z województwem mazowieckim pod względem liczby dofinansowanych projektów z tego programu i drugim województwem pod względem pozyskanej kwoty 660 tys. zł na ich realizację. Razem budujemy i remontujemy drogi, ale i wspólnie dbamy o bezpieczeństwo ich użytkowników.

Projekt Powiatu Olsztyńskiego obejmuje zarówno prace budowlano-instalacyjne, jak i działania edukacyjne.

Prace budowlano-instalacyjne będą realizowane:

w miejscowości Nikielkowo, gm. Barczewo, w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1448N ul. Jana Grzymały i drogi gminnej nr 164004N ul. Lawendowa

 • - podniesienie tarczy skrzyżowania o 10 cm względem obecnej rzędnej, dojazd do skrzyżowania na ul. Jana Grzymały zostanie wymalowany na czerwono,
 • - wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Grzymały w kolorystyce biało-czerwonej oraz na ul. Lawendowej wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w kolorystyce białej,
 • - wykonanie aktywnego oznakowania (aktywne znaki D-6 z czujnikami ruchu) na przejściach dla pieszych na ul. Jana Grzymały (zasilanie solarne),

w miejscowości Dywity, gm. Dywity, na drodze powiatowej nr 1430N ul. Spółdzielcza przy Szkole Podstawowej w Dywitach

 • -wykonanie przejścia dla pieszych w kolorystyce biało-czerwonej,
 • - zamontowanie wzdłuż przejścia dla pieszych solarnych punktowych elementów świetlnych, tzw. kocie oczka (minimum po 5 sztuk na każdą stronę),
 • - wykonanie aktywnego oznakowania (aktywne znaki D-6 z czujnikami ruchu),
 • - na odcinku o długości min. 12 m przed przejściem dla pieszych na jezdni wykonanie nawierzchni antypoślizgowej redukującej długość drogi hamowania o min. 20%,
 • - na dojściu do przejścia dla pieszych od strony Szkoły Podstawowej zamontowanie barierek typu olsztyńskiego.
 •  w miejscowości Jaroty, gm. Stawiguda, na drodze powiatowej nr 1372N ul. Bartąska przy zjeździe na Osiedle Bartąg,
 • - wykonanie przejścia dla pieszych w kolorystyce biało-czerwonej,
 • - zamontowanie wzdłuż przejścia dla pieszych solarnych punktowych elementów świetlnych, tzw. kocie oczka (minimum po 5 sztuk na każdą stronę),
 • - wykonanie aktywnego oznakowania (aktywne znaki D-6 z czujnikami ruchu),
 • - na odcinku o długości min. 12 m przed przejściem dla pieszych na jezdni wykonanie nawierzchni antypoślizgowej redukującej długość drogi hamowania o min. 20%,

w miejscowości Jaroty, gm. Stawiguda, w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1372N ul. Bartąska z drogami gminnymi nr 162126N ul. Stawigudzka i nr 320059N ul. Złota,

 • - wykonanie przejścia dla pieszych w kolorystyce biało-czerwonej,
 • - zamontowanie wzdłuż przejścia dla pieszych solarnych punktowych elementów świetlnych, tzw. kocie oczka (minimum po 5 sztuk na każdą stronę),
 • - wykonanie aktywnego oznakowania (aktywne znaki D-6 z czujnikami ruchu),
 • - na odcinku o długości min. 12 m przed przejściem dla pieszych na jezdni wykonanie nawierzchni antypoślizgowej redukującej długość drogi hamowania o min. 20%,
 • - na dojeździe do skrzyżowania od strony miasta Olsztyn na ul. Bartąskiej wykonanie pasów akustycznych.

W ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych, z myślą o uczniach klas I-III szkół podstawowych zostaną zrealizowane warsztaty z zakresu zasad ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Dzieci otrzymają odblaski, a najbardziej aktywni uczestnicy zajęć – nagrody rzeczowe.

Partnerami Powiatu są Gminy Barczewo, Dywity, Stawiguda oraz tutejsze szkoły podstawowe, Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

W przygotowywaniu projektu budowy przejść dla pieszych czynnie uczestniczył inżynier ruchu drogowego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie st. asp. Michał Gąsiorowski. Stanowisko inżyniera ruchu drogowego w olsztyńskiej jednostce Policji utworzone zostało w styczniu 2019 roku. Inżynier ruchu drogowego czynnie uczestniczy w pracach komisji bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie podległym KMP w Olsztynie, zatwierdza stałe czy czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowym. Priorytetowym zadaniem inżyniera ruchu drogowego jest już również uczestnictwo w lustracji dróg zlokalizowanych na terenie podległym KMP w Olsztynie pod kątem liczby zdarzeń drogowych wdrażając na podstawie analiz propozycje zmian w organizacji ruchu.

Opinia inżyniera ruchu drogowego w sprawie realizacji projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych w powiecie olsztyńskim” była przychylna budowie nowych przejść dla pieszych.

„Modernizacja wskazanych przejść dla pieszych jest zasadna ze względu na liczne zgłoszenia lokalnej społeczności, spostrzeżenia policjantów pełniących służbę patrolową a także obsługujących zdarzenia drogowe. Zgłoszenia dotyczą w szczególności ograniczonej widoczności samego przejścia dla pieszych jak i osób zbliżających się do tego przejścia w związku z brakiem oświetlenia zapewniającego widoczność w różnych warunkach atmosferycznych i porach doby. Zastosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych wpłynie pozytywnie na ochronę życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, z założeniem ograniczenia, a docelowo wyeliminowania wypadków komunikacyjnych" - mówił st. asp. Michał Gąsiorowski.

rp

Powrót na górę strony