Przypominany o obowiązku zakrywania nosa i ust - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Aktualności

Przypominany o obowiązku zakrywania nosa i ust

Przypominamy! Koronawirus nie odpuszcza! Sytuacja pandemiczna w kraju wymaga od nas zdecydowanych działań w tym, m.in. stosowania się do obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Cel jest jeden – ochrona życia i zdrowia! W czwartek policjanci interweniowali wobec pasażerki autobusu komunikacji publicznej, która zlekceważyła obowiązujące przepisy. Wkrótce ze swojego zachowania będzie się tłumaczyć przed sądem.

Olsztyńscy policjanci przypominają o obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej czy środkach komunikacji zbiorowej. W ten sposób unikniesz nie tylko odpowiedzialności karnej ale przede wszystkim zadbasz o zdrowie własne i osób przebywających w bliskim otoczeniu.

Lekceważącym stosunkiem do obowiązujących przepisów wykazała się pewna mieszkanka Olsztyna wobec której w czwartek (11.02.2021) interweniowali policjanci. 49-latka nie stosowała się do obowiązku zakrycia nosa i ust podróżując autobusem komunikacji publicznej. Kobieta nie posiadała również zaświadczenia zwalniającego jej z tego obowiązku, w związku z czym funkcjonariusze za popełnione wykroczenie zaproponowali kobiecie mandat karny. 49-latka podczas rozmowy wyraziła lekceważący stosunek do przepisów prawa i skorzystała z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego. W tej sytuacji policjanci sporządzili stosowną dokumentację która trafi do sądu, który zadecyduje o dalszych konsekwencjach.

W przypadku interwencji podjętej przez policjantów dotyczącej niestosowania się do obowiązku zakrywania nosa i ust możemy zostać pouczeni, ukarani mandatem w wysokości do 500 złotych lub skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto w rażących przypadkach naruszeń przepisów sanitarnych policjanci mogą przesłać dokumentację do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która w drodze decyzji administracyjnej ma możliwość nałożenia kary finansowej.

Szczegółowy opis obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń widnieje na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

(aj)

Powrót na górę strony