Zanim będzie za późno - Programy profilaktyczne - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Programy profilaktyczne

Zanim będzie za późno

Program profilaktyczno - edukacyjny skierowany do rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zakres tematyczny:

  • przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych;
  • rozpoznawanie symptomów zażywania substancji psychoaktywnych;
  • odpowiedzialność prawna związana ze środkami odurzającymi wynikająca m.in. z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o postępowaniach w sprawach niekletnich;
  • sytuacja prawna i zagrożenia związane z dopalaczami;
  • formy i możliwości uzyskania pomocy w przypadku pojawienia się problemu związanego z narkotykami.

Program realizowany jest we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Olsztynie.

 

Koordynator z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie:

Lidia Cynt - tel. 89 522 47 69

  • Zanim będzie za późno