Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W OLSZTYNIE

insp. Piotr Zabuski

sekretariat (89) 522 33 30

e-mail: komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl 

 

P.O. I z-ca Komendanta miejskiego policjI

        

nadkom. Jarosław Witowicz

sekretariat (89) 522 33 30

e-mail: jaroslaw.witowicz@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

z-ca Komendanta miejskiego policjI

 

mł. insp. Robert Zalewski

sekretariat (89) 522 47 00

e-mail: robert.zalewski@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

       

Komendant Miejski Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 12:00 do 16:00.

Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu (89) 522 33 30.