Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W OLSZTYNIE

insp. Piotr Zabuski

sekretariat (89) 522 33 30

e-mail: komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl 

 

I z-ca Komendanta miejskiego policjI

         

 

nadkom. Marek Dumka 

sekretariat (89) 522 33 30

e-mail: marek.dumka@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

z-ca komendanta miejskiego policji
w olsztYnie

           kom. Robert Stangreciak 

 

sekretariat (89) 522 33 30

e-mail:robert.stangreciak@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Miejski Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 12.

Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu (89) 522 33 30.