Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W OLSZTYNIE

insp. Piotr Zabuski

sekretariat (47) 731 33 30

e-mail: komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl 

 

I Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI 

    

mł. insp. Robert Zalewski

sekretariat (47) 731 33 30

e-mail: robert.zalewski@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

 

Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

 

mł. insp. Roman Kuś

sekretariat (47) 731 33 30

e-mail: roman.kus@olsztyn.ol.policja.gov.pl

       

Komendant Miejski Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 12:00 do 16:00.

Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu (47) 731 33 30.