Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W OLSZTYNIE

insp. Piotr Zabuski

sekretariat (89) 522 33 30

e-mail: komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl 

 

I Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI 

    

mł. insp. Robert Zalewski

sekretariat (89) 522 47 00

e-mail: robert.zalewski@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

 

P.O.  Z-CY KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

 

nadkom. Jarosław Witowicz 

sekretariat (89) 522 33 30

e-mail: jaroslaw.witowicz@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

 

       

Komendant Miejski Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 12:00 do 16:00.

Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu (89) 522 33 30.