Aktualności

Nadkom. Barbara Krzyżewska – p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek powierzył obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie nadkom. Barbarze Krzyżewskiej. Uroczyste wręczenie rozkazu odbyło się w budynku olsztyńskiej jednostki Policji w obecności kadry kierowniczej. Zadaniem nowego Zastępcy Komendanta będzie nadzór nad pionem kryminalnym. Nadkom. Barbara Krzyżewska zastąpiła na tym stanowisku mł. insp. Romana Kusia, który po 30 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

We wtorek (21.02.2023) w olsztyńskiej jednostce Policji miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek powierzył obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie nadkom. Barbarze Krzyżewskiej, której od teraz zadaniem będzie nadzór nad pionem kryminalnym. W uroczystym powitaniu jej na nowym stanowisku wzięła udział kadra kierownicza olsztyńskiej jednostki Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wraz z Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie mł. insp. Piotrem Koszczałem osobiście pogratulowali awansu nadkom. Barbarze Krzyżewskiej.

Nadkom. Barbara Krzyżewska służbę w policji rozpoczęła w 2000 roku. Od samego początku swojej kariery zawodowej związana jest z pionem kryminalnym. Od 2013 roku realizuje obowiązki służbowe na stanowisku kierowniczym, początkowo jako Zastępca, a od 2015 roku jako Komendant Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.

Policjanci, pracownicy oraz kadra kierownicza nadkom. Barbarze Krzyżewskiej gratulują awansu i życzą zdrowia oraz dalszych sukcesów zawodowych.
(aj)

  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów w pomieszczeniu. Na pierwszym planie znajduję się podinsp. Piotr Godlewski składający meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w OIsztynie nadinsp. Tomaszowi Klimkowi.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów w pomieszczeniu. Na pierwszym planie znajduję się nadkom. Barbara Krzyżewska, nadkom. Jakub Sylwestrzak oraz mł. insp. Piotr Koszczał.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów w pomieszczeniu.
Powrót na górę strony