Aktualności

Policjanci uczestniczyli w akcji „Wnyk”

Policjanci z Olsztynka wzięli udział w akcji „Wnyk”. Wspólnie działania ze strażą leśną miały na celu przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom na terenach leśnych, w szczególności kłusownictwu. W trakcie wspólnych patroli funkcjonariusze interweniowali wobec nieodpowiedzialnych kierujących, którzy zlekceważyli zakaz wjazdu do lasu. Przypominamy, że zdarzenia dotyczące łamania prawa na terenach leśnych można również zgłaszać za pomocą KMZB.

Na początku marca (6-12.03.2023) przedstawiciele Nadleśnictwa Olsztyn wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Olsztynku przeprowadzili akcje pn. „Wnyk”. Jej założeniem było zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom na terenach leśnych. Odkrywaniu miejsc narażonych na działalność kłusowniczą, szczególnie obszarów nielegalnego pozyskiwania zwierzyny z użyciem wnyków. Zgodnie z przepisami prawa, kłusownictwo jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Strażnicy Straży Leśnej oraz policjanci podczas wspólnych patroli przeciwdziałali zdarzeniom związanym z nielegalnym wjazdem do lasu, kłusownictwu, kradzieżom drewna czy zaśmiecaniem terenów leśnych.  Tylko w ciągu kilku dni funkcjonariusze interweniowali wobec 14 kierujących, którzy zlekceważyli przepisy dotyczące zakazu wjazdu do lasu. Jest to wykroczenie zagrożone mandatem w kwocie do 500 złotych. W przypadku skierowania sprawy do sądu sprawcy może grozić grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Przypominamy również, że informacje dotyczące łamania prawa na terenach leśnych można zgłosić za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja wśród kategorii zagrożeń zawiera „kłusownictwo” czy „dzikie wysypiska śmieci”. Na podstawie sygnałów przekazywanych tą drogą, służby mogą podejmować odpowiednie działania, mające na celu ukaranie sprawców tego typu nagannych zachowań.

Więcej na temat KMZB można przeczytać na stronie:
http://https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/mapa-zagrozen-bezpiecze/24497,dok.html
(aj/tm)

  • AKCJA ,,WNYK"
Powrót na górę strony