Aktualności

DOBÓR DO POLICJI TRWA! DOŁĄCZ DO NAS!

Dla tych, którzy chcą pomagać innym, dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny, rozwijać pasje i zdobywać nowe umiejętności, mamy propozycję – dołącz do nas i wstąp w szeregi Policji. Jeśli chciałbyś z nami pracować, chronić najwyższe wartości jakimi są zdrowie i życie ludzkie, odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju – nie czekaj!

Przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku planowane są w następujących jednostkach:

Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji
województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

W 2023 roku przewidziano następujące terminy przyjęć:

3 lipca,

23 sierpnia,

27 października,

28 grudnia

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

·    obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

·    nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·    posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

·    korzystający z pełni praw publicznych,

·    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

·    dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Nie czekaj, złóż odpowiednie dokumenty i dołącz do nas!

O doborze do służby w Policji dowiesz się więcej klikając w link:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/rekrutacja-do-policji/491,Rekrutacja-do-Policji.html

  • PLAKAT - DOBÓR DO POLICJI
Powrót na górę strony