Aktualności

Szkolenie na temat współczesnego kontekstu i wymiaru etyki zawodowej Policjanta

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Barczewie uczestniczyli w szkoleniu w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego. Tematem spotkania był współczesny kontekst i wymiar etyki zawodowej Policjanta.

Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego we wtorek (09.05.2023 r.) dla funkcjonariuszy przeprowadziła Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. Dorota Rak.

Pani Pełnomocnik prelekcję rozpoczęła od tematyki współczesnego kontekstu i wymiaru etyki zawodowej policjanta i ich aktualności. W swoim wystąpieniu nawiązała do etyki zawodowej policjanta II Rzeczypospolitej. Promując etyczną aktywność policjantów w mediach, prowadząca zwróciła także uwagę na zasadę równego traktowania w Policji ze względu na płeć w aspekcie relacji wewnętrznych, a także podkreśliła wagę etycznych standardów przeprowadzania interwencji policyjnych, aktywizacji działań na rzecz profilaktyki zachowań mobbingowych, konfliktowych i dyskryminacyjnych. Pani Pełnomocnik podkreśliła również jak ogromne znaczenie ma kontakt z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.  Na koniec Pani Pełnomocnik zwróciła uwagę na konsekwencje łamania zasad etyki zawodowej, a także na przeciwdziałanie zmowie milczenia.

Szkolenie prowadzone w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej obejmie wszystkie jednostki Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego i prowadzone będzie do grudnia 2023 roku.

(p.ż/tm)

 

Powrót na górę strony