Aktualności

PODZIĘKOWANIA FUNKCJONARIUSZOM WRD KMP W OLSZTYNIE

Funkcjonariusze wykonując swoje zadania służbowe nigdy nie oczekują podziękowań. Jednak wszelkie drobne gesty czy słowa wsparcia motywują do dalszego działania. Ten miły gest skierowany został w stronę funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy zatrzymali pojazd do kontroli drogowej podczas statycznego pomiaru prędkości. Okazało się, że za kierownicą siedział mężczyzna, który na co dzień zajmuje się szeroko pojętą tematyką taktyki i techniki jazdy. Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie mł. insp. Piotra Koszczała wpłynęły słowa uznania o następującej treści:

,,Mając na uwadze szczególne zadania, które bezpośrednio wykonują podlegli Panu funkcjonariusze Policji, chciałbym na Pana ręce złożyć Podziękowania za wzorowe pełnienie służby przez Pana Policjantów. […] w czasach kiedy każdy z Nas czy jako funkcjonariusz czy każdy inny człowiek musi zmagać się z trudną codziennością Panowie jak jedna pieść działaliście wzorowo. […] tacy jak Wy Panowie budują zaufanie społeczne do reprezentowanej przez Panów formacji”.


Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie na co dzień dbają o bezpieczeństwo i porządek na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, a także o przestrzeganie przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.  Nie oczekują za swoją służbę podziękowań. Samą satysfakcję sprawia fakt, że mogą pomagać i przeciwdziałać zdarzeniom drogowym. Jednak wdzięczność okazana przez miłe słowo zawsze motywuje do dalszego działania i niesienia pomocy.
 
(p.ż/t.m)

Powrót na górę strony