Aktualności

Nie czekaj! Złóż dokumenty już dziś i DOŁĄCZ DO NAS!

Służba w Policji to wyjątkowa droga zawodowa. To odpowiedzialność, ogrom satysfakcji z misji niesienia pomocy innym, możliwość rozwoju, kształcenia i realizacji pasji, ale także stabilizacji życiowej. Komenda Miejska Policji w Olsztynie zachęca do tego, aby zostać jej funkcjonariuszem.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji. Jeśli masz wykształcenie co najmniej średnie, posiadasz polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, czyli zawsze postępujesz zgodnie z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, korzystasz z pełni praw publicznych, a dobro społeczeństwa i bezpieczeństwo ludzi stanowi dla ciebie wartość nadrzędną – DOŁĄCZ DO NAS. Wystarczy wziąć udział w rekrutacji. Złożyć wymagane dokumenty (podanie, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, a także umiejętności przydatne do służby w Policji np. jesteś ratownikiem medycznym, wodnym, masz uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych, czy instruktora sportów walki,  znasz języki obce na poziomie B2 itp.) w komórce ds. doboru w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Po przejściu procesu rekrutacyjnego (sprawdzeniu danych zawartych w kwestionariuszu, testu wiedzy (40 pytań), testu sprawności fizycznej - podczas pokonywania toru przeszkód należy zmieścić się w czasie 1,41 sek., a także badań psychologicznych) należy czekać na planowane przyjęcia, których najbliższe terminy to 3 lipca, 23 sierpnia, 27 października i 28 grudnia. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komórek na podstawie limitu miejsc, łącznej uzyskanej liczby punktów oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.

Służba w policji zapewnia możliwość pozyskania pracy niezależnie od doświadczenia zawodowego, a co za tym idzie daje gwarancję stałych warunków pracy, możliwość rozwoju zawodowego jak również różnorodnych szkoleń. To również precyzyjny system wynagrodzenia i system socjalny oraz nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

Link:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/rekrutacja-do-policji/491,Rekrutacja-do-Policji.html

(p.ż/k.h)

  • Plakat doboru do służby- ZOSTAŃ POLICJANTEM! DOŁĄCZ DO NAS!
Powrót na górę strony