Aktualności

Zabezpieczali miejsce znalezienia niewybuchu

Policjanci zabezpieczali miejsce znalezienia niewybuchu - granatu moździerzowego pochodzącego z czasów najprawdopodobniej II Wojny Światowej, który znaleziony został podczas prac przy ul. Stokowej w Olsztynie. Na czas zabezpieczenia znaleziska ewakuowano łącznie około 30 osób. Ostatecznie niewybuch został zabrany przez wojskowych saperów, którzy zajęli się jego neutralizacją.

We wtorek (22.08.2023) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Stokowej w Olsztynie na terenie jednej z posesji podczas prac został znaleziony niewybuch - granat moździerzowy pochodzący najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej. Na miejsce zostały wysłane policyjne patrole, w tym grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego, która zabezpieczyła miejsce znaleziska. Zabezpieczone zostały również drogi dojazdowe oraz ciągi piesze. W trakcie czynności podjęto decyzję o ewakuacji osób znajdujących się w pobliskich budynkach. Łącznie ewakuowano około 30 osób, które przemieszczono w bezpieczne miejsce. Strefa zagrożenia została zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. Na miejsce zostali także skierowani wojskowi saperzy z IX Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Żołnierze ostatecznie zabezpieczyli znalezisko i zajęli się jego neutralizacją. Osoby po zakończonej akcji wróciły do pobliskich budynków. 

Przypominamy!!!

·              W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału, nie należy go dotykać, oglądać czy przenosić, lecz natychmiast zadzwonić na policję.

·              Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i natychmiast przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

·              Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

·              Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

·              W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

(p.ż/ k.h)

  • Znaleziony niewybuch
Powrót na górę strony