Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

Na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego rozpoczęły się działania policyjne o nazwie „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze wyruszyli w pobliże szkół i przedszkoli, aby przede wszystkim zapobiegać oraz dbać o bezpieczeństwo naszych najmłodszych. Ważnym aspektem akcji jest także edukacja dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przygotowania do „Bezpiecznej drogi do szkoły” rozpoczęły się już w wakacje. Funkcjonariusze, przed tym jak dzieci i młodzież powróciły do szkół sprawdzali m.in. oznakowania dróg oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w rejonie placówek oświatowych. W pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego policjanci skoncentrują się na bezpieczeństwie w okolicach szkół i przedszkoli. Będą nadzorować przejścia dla pieszych, sprawdzać czy kierowcy stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Skontrolują stan techniczny oraz wyposażenie tych pojazdów, które będą dowozić dzieci do szkół. A także sprawdzą stan trzeźwości ich kierowców. Policjanci będą też przyglądać się, w jaki sposób rodzice przywożą swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Zwrócą szczególną uwagę na sposób przewożenia pasażerów, to czy korzystają oni z pasów bezpieczeństwa a dzieci przewożone są w fotelikach ochronnych. Policjanci najmłodszym dzieciom pomogą w bezpiecznym przejściu przez jezdnię.

Stałym elementem działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły” są też spotkania profilaktyczne z dziećmi, rodzicami, opiekunami oraz nauczycielami poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. W poniedziałek (04.09.2023) profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wraz z maskotką „Sierżantem Żabusiem” rozdawali najmłodszym odblaski oraz przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze.

Pamiętajmy o przepisach!

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, każde dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat – sytuacja ta nie dotyczy strefy zamieszkania, gdzie dzieci mogą swobodnie się poruszać. Przepis ten nie dotyczy też drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Dzieci powinny być przewożone w aucie zgodnie z przepisami.
Należy także pamiętać, że każdy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjątkiem jest tramwaj: przed tym pojazdem pieszy pierwszeństwo ma tylko wtedy, gdy znajdzie się już na przejściu dla pieszych.
Przepisy nie zwalniają pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.
(aj)

 • Zdjęcie przedstawia fragment policjanta, radiowozu, a w tle szkoła.
 • Zdjęcie przedstawia osoby przechodzące przez oznakowane przejście dla pieszych, na chodniku stoi policjant ruchu drogowego, a obok policjanta rozdająca odblaski.
 • Zdjęcie przedstawia osoby przechodzące przez oznakowane przejście dla pieszych, na chodniku stoi policjant ruchu drogowego, a obok policjanta rozdająca odblaski.
 • Zdjęcie przedstawia osoby przechodzące przez oznakowane przejście dla pieszych, na chodniku stoi policjant ruchu drogowego, obok ruchu pojazdów.
 • Zdjęcie przedstawia fragment policjanta oraz w tle przejście dla pieszych
 • Zdjęcie przedstawia maskotkę "Sierżanta Żabusia" oraz osoby wokoło w tym policjantów.
 • Zdjęcie przedstawia maskotkę "Sierżanta Żabusia" oraz osoby wokoło w tym policjantów.
 • Zdjęcie przedstawia maskotkę "Sierżanta Żabusia" oraz osoby wokoło w tym policjantów.
 • Zdjęcie przedstawia maskotkę "Sierżanta Żabusia" oraz dziewczynkę, w tle szkoła oraz inne osoby.
 • Zdjęcie przedstawia maskotkę "Sierżanta Żabusia" oraz dziewczynki, w tle szkoła oraz inne osoby.
 • Zdjęcie przedstawia maskotkę "Sierżanta Żabusia" oraz dziewczynkę, w tle szkoła oraz inne osoby.
 • Zdjęcie przedstawia maskotkę "Sierżanta Żabusia" oraz dziewczynkę.
Powrót na górę strony