Aktualności

NOL-ek nauczy bezpieczeństwa

„NOL-ek”, czyli Mobilne Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Olsztyńskiego to laureat tegorocznej edycji "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"(cel szczegółowy nr 2) - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt ma na celu edukację w zakresie zagrożeń współczesnego świata zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Ma on przede wszystkim służyć propagowaniu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa.

„NOL-ek” to przyczepa samochodowa - eventowa przekształcana, wedle autorskiego projektu, właśnie w mobilne centrum edukacji i informacji w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa. W zależności od potrzeb – tematyki spotkań i grup docelowych – stanowić będzie „bazę” wystaw, prezentacji, warsztatów, na których omawiane będą m.in. zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających, spożywaniem alkoholu, uzależnieniami internetowymi, w ruchu drogowym, czy z letnim i zimowym wypoczynkiem. Wyposażona w interaktywne pomoce dydaktyczne, gry, gadżety, ulotki, plakaty, pozwoli na prowadzenie spotkań profilaktyczno-edukacyjnych, akcji, festynów i pikników skierowanych do różnych grup odbiorców w nowoczesnej i ciekawej formie. Projekt skierowany jest do całego przekroju społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. 
– Współczesna edukacja, także ta w zakresie bezpieczeństwa wymaga interaktywności, zarówno ze strony „nauczycieli”, jak i „uczniów”, nie suchej teorii, ale przykładów, praktyki. I nasz „NOL-ek” ma być właśnie taką „pomocą dydaktyczną”, za pomocą której będziemy promować bezpieczne wzorce zachowań w różnych niebezpiecznych sytuacjach  – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. 
Z tej „pomocy” będącej w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie korzystać będą również partnerzy projektu, tj. przede wszystkim funcjonariusze oraz pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie (z jednostkami podległymi). To oni także współprowadzić będą zapalnowane działania. 
– W realizację projektu zaangażowany jest przede wszystkim Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, a także Komisariaty Policji z powiatu olsztyńskiego, które prowadzą tzw. „aktywną profilaktykę” – mówi insp. Piotr Koszczał, Komendant Miejski Policji w Olsztynie. - Naszym celem jest edukacja prawna młodych osób oraz uświadamianie starszych. Będziemy przypominać dorosłym jak bezpiecznie zachowywać się za kierownicą, jak zabezpieczać swoje mienie, jak reagować na łamanie prawa, jak zapobiegać zjawiskom niepożądanym w rodzinach, informować seniorów jak postępować przy próbie oszustwa. 
Warto podkreślić, iż NOL-ek to nie tylko przyczepa, która jest głównym materialnym/rzeczowym elementem dofinansowanego projektu. Zaplanowano również szereg spotkań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym; debatę społeczną; szkolenia dla nauczycieli; senioradę oraz akcje informacyjne.   To spotkania z lokalną społecznością i turystami, integracja, edukacja, zabawa, mobilność, iformacja - słowem "aktywna profilaktyka". Projekt realizowany jest w miesiącach wrzesień-grudzień 2023.
W tym roku do "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgłoszono ponad 130 projektów na kwotę prawie 12 mln zł. Beneficjentami programu zostało dziewięć samorządów z Warmii i Mazur, w tym najwyżej oceniony „NOL-ek - Mobilne Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Olsztyńskiego”. Na jego realizację Powiat Olsztyński otrzymał z MSWiA kwotę 99 700,00 zł dofinansowana, a sam samorząd powiatu zainwestował 19 940,00 zł. środków własnych. 

(dm)

  • NOL-ek
  • NOL-ek
  • NOL-ek
Powrót na górę strony