Aktualności

Rekrutacja do służby w Policji

Początek roku to czas na wyznaczenie sobie celów na nowy rok. Styczeń to miesiąc realizacji swoich postanowień. Może nowy 2024 rok jest rokiem wstąpienia do służby w Policji? Dla tych, którzy chcą pomagać innym, dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny, rozwijać pasje i zdobywać nowe umiejętności, mamy propozycję – dołącz do nas i wstąp w szeregi Policji.

Jeśli chciałbyś z nami pracować, chronić najwyższe wartości jakimi są zdrowie i życie ludzkie, odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju – nie czekaj! Co odróżnia Policję od większości innych służb mundurowych? Możliwość służby blisko miejsca zamieszkania. W każdym powiecie w kraju znajduje się komenda powiatowa policji, w której strukturze znajdują się również komisariaty i posterunki rozsiane w mniejszych miejscowościach.
Służbę w Policji może pełnić:
    • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
    • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
    • korzystający z pełni praw publicznych,
    • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
    • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
    • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby.

Pierwszy krok w tym kierunku możesz wykonać bez wychodzenia z domu.

Złóż dokumenty już dziś!
Spełniając oczekiwania kandydatów, umożliwione zostało złożenie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.
Można to robić przez cały rok, bez względu na planowane terminy przyjęć.
Im szybciej, tym większa szansa na to, że procedura rekrutacyjna zostanie zakończona przed jednym z planowanych terminów przyjęć.
W tym roku zostały one zaplanowane na: 4 marca, 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października, 30 grudnia.


O doborze do służby w Policji dowiesz się więcej klikając w link:
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca/rekrutacja-do-sluzby-w/489,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

 (aj)
  • Plakat z informacjami o doborze do służby w Policji.
Powrót na górę strony