Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Co zrobic, by wakacyjny wypoczynek był bezpieczny

Rozpoczynają się wyczekiwane przez dzieci i młodzież wakacje, a dla dorosłych – sezon urlopowy. Jest to czas wyjazdów, kolonii, obozów, plażowania i wielu innych form spędzania czasu wolnego. Policjanci apelują, by nie był to jednak czas, w którym zapominamy o zasadach bezpieczeństwa. Wybierajmy tylko bezpieczne formy wakacyjnego wypoczynku!

Podczas wakacji dorośli nie mogą zapominać o konieczności zapewnienia opieki swoim pociechom, przed którymi dwa miesiące odpoczynku – nie zawsze w towarzystwie rodzica. Warto dzieci wyposażyć w wiedzę na temat zagrożeń, by zachowywały się jak najbardziej odpowiedzialnie i potrafiły odpowiednio zareagować, gdy zagraża im jakieś niebezpieczeństwo. Do edukacji dzieci i młodzieży przyłączają się również olsztyńscy policjanci, które od początku czerwca prowadzą wzmożone działania profilaktyczno – kontrolne „Bezpieczne Lato na Warmii i Mazurach”. Mają one na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży przebywających na terenie miasta i powiatu olsztyńskiego, wyjeżdżającym na obozy i kolonie w inne rejony kraju oraz przestrzeganie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami. Funkcjonariusze podczas spotkań z uczniami i przedszkolakami przekazywali treści z zakresu bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu (nad wodą, na wsi), bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w czasie podróży oraz przypominali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Młodzieży zwracano szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z używania narkotyków, dopalaczy, alkoholu, ucieczek z domu i innych zachowań ryzykownych (np. wchodzenie na słupy i urządzenia przesyłające energię elektryczną), które głównie w okresie wakacji stanowią „atrakcję” dla młodzieży. Nie zabrakło również rozmów z młodzieżą na temat zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym poszukiwaniem pracy sezonowej, zwłaszcza związanej z wyjazdem za granicę. Praca edukacyjna policjantów prowadzona wspólnie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie kontynuowana będzie przez cały okres wakacji. Nie zabraknie równie z nadzoru policjantów nad miejscami, mogącymi stwarzać zagrożenie dla dzieci i młodzieży, takimi jak akweny wodne, „dzikie kąpieliska”, stacje energetyczne, obszary kolejowe, tereny budowy.

Każdego roku podczas letnich miesięcy słyszymy o wielu przypadkach niewłaściwego pożytkowania wolnego czasu. Olsztyńscy policjanci przypominają podstawowe zasady zachowania, które pomogą zminimalizować istniejące zagrożenie.

BEZPIECZNIE NAD WODĄ

 • Korzystając z kąpieliska koniecznie zapoznaj się z jego regulaminem i wykonuj polecenia ratownika. Warto, by Twoim zabawom w wodzie towarzyszyli nadzorujący Cię dorośli.
 • Nie baw się na niestrzeżonych plażach i nigdy nie skacz do wody, jeśli nie znasz dna.
 • Szanuj wypoczynek innych osób – nie zakłócaj go, nie zaśmiecaj terenu i bawiąc się w wodzie nie wszczynaj fałszywych alarmów.
 • Gdy idziesz do wody nie pozostawiaj wartościowych rzeczy w widocznym miejscu i bez opieki. Nie proś jednak o popilnowanie rzeczy przygodnie poznanych osób.
 • Podczas pływania kajakiem, łodzią lub rowerem wodnym zakładaj kamizelkę ratunkową.

Rodzicu pamiętaj: dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z kąpieli tylko pod opieką osoby dorosłej. Sprawdź wykaz miejsc bezpiecznych wyznaczonych do kąpieli.

Dorosłym policjanci przypominają, iż zabrania się:

- pływania statkiem lub innym obiektem pływającym, nie będącym pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości, środków działających podobnie do alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;

- prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

BEZPIECZNIE NA WSI

 • Nie przebywaj w zasięgu pracujących maszyn rolniczych.
 • Nie baw się urządzeniami do pryskiwania, opakowaniami po nawozach, ubraniami ochronnymi.
 • Nie dotykaj znalezionych opakowań, nigdy nie pij z butelki, jeśli nie wiesz, co jest w środku.

Rodzicu pamiętaj: ostre narzędzia, takie jak widły, grabie, kosy, przechowuj w zamkniętym pomieszczeniu. Zadbaj, by studnie oraz głębokie doły były zakryte, tak aby nikt do nich nie wpadł oraz aby maszyny i pojazdy były unieruchomione.

Niektórych prac i czynności rolniczych, ze względu na szczególne ryzyko urazów i wypadków, nie należy powierzać dzieciom do lat 15. Wśród nich jest m.in. kierowanie ciągnikami rolniczymi, obsługa kombajnów, kosiarek, maszyn do przygotowywania pasz, prace przy użyciu pilarki tarczowej, czy też prace z chemicznymi środkami ochrony roślin (ich pełna lista na stronach internetowych KRUS, PIP).

BEZPIECZNIE PODCZAS ZABAW W DOMU

 • Jeśli zostaniesz sam w domu nie otwieraj nikomu drzwi, nie wychylaj się przez okno, nie manipuluj w kontaktach sieciowych i nie baw się ogniem. Nie chwal się, że jesteś sam w domu, nie zapraszaj kolegów jeśli o tej wizycie nie wiedzą rodzice.
 • Gdy Tobie lub innym będzie zagrażało niebezpieczeństwo zaalarmuj dorosłych – dzwoń na numery alarmowe, wołaj sąsiadów.

Rodzicu pamiętaj: zostaw w pobliżu telefonu zapisane numery do bliskich osób, sąsiadów i służb porządkowych. Dzwoń do domu, tak często, jak jest to możliwe. Zadbaj także o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej, elektrycznej i wodnej, schowaj wszystkie lekarstwa.

 

 • Korzystając z Internetu nie podawaj swojego nazwiska, wieku, numeru telefonu. Nie umawiaj się z osobami poznanymi przez Internet.

Rodzicu pamiętaj: podczas Twojej nieobecności dziecko może mieć nieograniczony dostęp do Internetu. Powinieneś porozmawiać z nim, co robi w sieci, na jakie strony zagląda i jakich szuka informacji. Stosuj dostępne na rynku oprogramowania filtrujące. Istnieją również programy kontroli rodzicielskiej.

BEZPIECZNIE NA PODWÓRKU

 • Przed wyjściem na podwórko powiedz rodzicom, gdzie będziesz się bawił. Nie odchodź daleko od domu i nie baw się w ustronnych miejscach. Nie zaglądaj do studzienek kanalizacyjnych,  ani nie baw się na placu budowy.

Rodzicu pamiętaj: zwróć uwagę, w jakim miejscu bawi się Twoje dziecko, czy teren jest odpowiednio zabezpieczony. W miarę możliwości zapewnij dziecku opiekę dorosłego lub starszego rodzeństwa.

 • Nie rozmawiaj z osobami obcymi, nigdy się nie oddalaj, jeśli taka osoba proponuje Ci spacer lub przejażdżkę samochodem. Nie przyjmuj prezentów od nieznajomych i nie podawaj nikomu swojego adresu zamieszkania. O każdej sytuacji zaczepek ze strony obcego należy powiedzieć rodzicom, nauczycielowi, policjantowi. Jeśli obcy próbuje zrobić ci coś złego – wołaj o pomoc.

Rodzicu pamiętaj: rozmawiaj z dzieckiem o tym, jak spędził czas poza domem, czy nie zdarzyło się coś niepokojącego i ucz je ograniczonego zaufania do nieznajomych. Sprawdź od kogo twoje dziecko otrzymuje prezenty i słodycze.

 • Nie wolno bawić się z psami bezpańskimi, nawet jeśli właściciel jest w pobliżu. Jeśli pies próbuje cię zaatakować, przyjmij pozycję tzw. żółwia – brodę oprzyj na klatce piersiowej, rękami obejmij szyję wokół karku i wykonaj skłon do ziemi.

Rodzicu pamiętaj: ponosimy pełną odpowiedzialność za zachowanie naszego zwierzęcia. Uwrażliwiaj dziecko na niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą kontakt ze zwierzęciem.

Rodzicu, jeśli Twoje dziecko wyjeżdża na kolonie lub obóz, pamiętaj aby:

 • sprawdzić, kto organizuje pobyt Twojego dziecka i czy posiada do tego odpowiednie kwalifikacje (wybrane wyjaśnienia dot. obowiązku dokonania zgłoszenia i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży znajdują się na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl w zakładce „pytania i odpowiedzi”),
 • przed wyjazdem uczulić i ostrzec dziecko zwłaszcza na kontakty z osobami nowopoznanymi, które mogą je skrzywdzić,
 • uświadomić i ostrzec swoje dziecko o niebezpieczeństwach jakie niosą za sobą skutki używania narkotyków, spożywania alkoholu oraz palenia papierosów,
 • ostrzec dziecko przed zwierzętami, które mogą być nosicielami wścieklizny.

Czas Wakacji to również okazja do podjęcia sezonowej pracy zarobkowej, także poza granicami kraju.

Jeśli planujesz podjąć pracę za granicą, przestrzegaj poniższych zasad:

 1. Nie przyjmuj ofert pracy od osób, których nie znasz lub znasz słabo i krótko – jeśli planujesz podjęcie pracy za granicą, skorzystaj z pomocy urzędu pracy lub profesjonalnego, legalnie działającego pośrednika!
 2. Upewnij się, że firma lub osoba oferująca pracę istnieje, ustal jej adres, telefon, skontaktuj się z nim!
 3. Uważnie czytaj dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, w szczególności te, które wymagają Twojego podpisu. O wszystkie wątpliwości pytaj pośrednika i nigdy nie podpisuj dokumentu, którego treści nie rozumiesz!
 4. Zbierz informacje o kraju, do którego wyjeżdżasz – dowiedz się np. jak regulowane jest zatrudnianie obcokrajowców, zwłaszcza poza Unią Europejską!
 5. Przed wyjazdem dopełnij wszystkich formalności, m.in. sprawdź ważność swoich dokumentów jeśli wyjeżdżasz na ich podstawie oraz ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia)!
 6. Zrób kserokopie dokumentów, które ze sobą zabierasz, tj. paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę. Kserokopie te zostaw osobom bliskim, które zostają w kraju.
 7. Zostaw bliskim adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska osób, z którymi wyjeżdżasz. O każdej zmianie miejsca pobytu, informuj bliskich w kraju.
 8. Ustal z bliskimi to, jak często będziesz z nimi w kontakcie, o jakiej porze dnia. Ustalcie również formę przekazania informacji, że dzieje się z Tobą coś niepokojącego, zwłaszcza, gdy nie będziesz móc powiedzieć o tym wprost.

Jak nie dać się oszukać pośrednikowi oferującemu pracę za granicą:

 • sprawdź, czy agencja zatrudnienia posiada certyfikat;
 • unikaj korzystania z ofert pracy, pod którymi widnieje jedynie numer telefonu kontaktowego oraz nie korzystaj z ofert pośredników, którzy proponują spotkania poza siedzibą firmy;
 • upewnij się, że dany pośrednik wysyłał już ludzi do pracy za granicą;

PAMIĘTAJ – agencja zatrudnienia, kierująca do pracy ma obowiązek zawarcia umowy z osobą kierowaną do pracy!

Wyjeżdżając za granicę, zabierz ze sobą:

 • adres i numer telefonu polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz;
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uznawaną w krajach UE, będącą potwierdzeniem ubezpieczenia w NFZ;
 • telefon komórkowy z aktywną usługą roaming lub telefon komórkowy bez sim-locka, do którego będzie można kupić miejscową kartę SIM;
 • numer telefonu Poland direct kraju, do którego jedziesz – dzięki tej usłudze można zatelefonować do Polski (tylko na numer stacjonarny), o ile osoba, do której dzwonisz, zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefon obsługiwany jest w języku polskim;
 • pieniądze – zwłaszcza z myślą o konieczności powrotu do kraju.

Za granicą:

 • Nikt nie ma prawa Cię więzić, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek!
 • Jeśli staniesz się ofiarą przestępstwa lub je popełniłeś/aś i zostałeś/aś zatrzymany/a przez policję, pamiętaj, że masz prawo do obrony swoich praw! Zapewni Ci ją policja, konsul, adwokat. Masz także prawo prosić o tłumacza.
 • Twoje dokumenty należą do Ciebie, więc nikt nie ma prawa Ci ich odebrać. Nie oddawaj dokumentów nikomu „na przechowanie”, miej je zawsze przy sobie!

Wyjeżdżając na wakacje nie wolno zapomnieć o odpowiednim zabezpieczeniu mieszkania:

1. Wychodząc z mieszkania zawsze zamykaj drzwi i zabezpieczaj okna oraz wejścia balkonowe, tak aby nie można ich było otworzyć w prosty sposób. Warto zainwestować w systemy ochronne, m.in. drzwi, rolety antywłamaniowe, alarmy (zwłaszcza w domach jednorodzinnych, mieszkaniach usytuowanych na parterze). Drzwi wejściowe powinny być zamknięte nawet jeśli jesteśmy w mieszkaniu, złodzieje mogą wejść niezauważeni i pokusić się na rzeczy zostawione w korytarzu.

2. Jeśli wyjeżdżasz z domu na dłużej, poproś kogoś z rodziny lub dobrych, zaufanych znajomych o opiekę nad mieszkaniem – niech wyjmuje listy, wieczorami zapala światło, włącza radio itp., a także niech zwróci uwagę, czy nikt „nie kręci się” koło mieszkania.

3. Nie przekazuj kluczy osobom obcym, nowopoznanym, ani też np. ekipie remontowej Uczul swoje dzieci, by nie nosiły kluczy na wierzchu, nie przekazywały ich nikomu i nie rozpowiadały, gdy zostają same w domu.

Opr.lc

Powrót na górę strony