Aktualności

Odprawa roczna Komisariatu Policji w Barczewie za rok 2023

Kierownictwo Komisariatu Policji w Barczewie podczas rocznej odprawy służbowej podsumowało prace jednostki za 2023 rok. Tradycyjnie, w uroczystości udział wzięli nie tylko policjanci, ale również przedstawiciele lokalnych samorządów i prokuratury. Wszystkiemu przyglądał się Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Koszczał.

We wtorek (07.02.2024) w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie kierownictwo Komisariatu Policji w Barczewie przeprowadziło odprawę roczną. Podczas spotkania w obecności zaproszonych gości odbyło się podsumowanie ubiegłego roku w kwestii funkcjonowania jednostki, jak również omówienie wyników w aspekcie bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Rocznego podsumowania pracy Komisariatu Policji w Barczewie wysłuchali zaproszeni goście: Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Koszczał, Burmistrz Barczewa – Andrzej Maciejewski, Wójt Gminy Purda – Teresa Chrostowska, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie – Joanna Syczyło oraz  Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie –  Piotr Machul.

Komendant Komisariatu Policji w Barczewie po przywitaniu gości omówił w swoim wystąpieniu szczegółowe efekty całorocznej pracy funkcjonariuszy i pracowników. Podkom. Przemysław Macutkiewicz podsumowując wyniki pracy pionu kryminalnego wskazał, że na terenie gminy Barczewo stwierdzono 149 przestępstw, których wykrywalność wyniosła prawie 60%. Z kolei na terenie gminy Purda odnotowano 73 przestępstwa. Ich wykrywalność osiągnęła 48%. Policjanci z Komisariatu Policji w Barczewie odnotowali znaczący wzrost zabezpieczonego mienia podczas prowadzonych spraw, który w 2023 roku wyniósł prawie 206 tysięcy złotych. Funkcjonariusze mogą również pochwalić się wysoką skutecznością poszukiwań. W ubiegłym roku zatrzymali osoby wobec, których wydano łącznie 115 podstaw poszukiwań.

Kolejnym etapem odprawy służbowej było omówienie pracy pionu prewencji przez Z-cę Komendanta Komisariatu Policji w Barczewie kom. Łukasz Goworskiego. Policjanci w ciągu 12 miesięcy przeprowadzili 3327 interwencji. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowe, wyeliminowali z dróg 68 kierujących, którzy postanowili wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Analizując stan bezpieczeństwa należy wskazać, że społeczeństwo chętnie korzysta z narzędzi do komunikacji z policjantami oraz chce mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. W ubiegłym roku funkcjonariusze otrzymali 215 zgłoszeń za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2023 roku policjanci włączyli się aktywnie w działalność profilaktyczno-edukacyjną. W ciągu roku przeprowadzili 203 spotkania ze społeczeństwem. W ubiegłym roku na Placu Ratuszowym w Barczewie odbyły się obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. https://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/108606,Uroczyste-obchody-Swieta-Policji-2023-w-Komendzie-Miejskiej-Policji-w-Olsztynie.html

Podkom. Przemysław Macutkiewicz podziękował policjantom i pracownikom za ich pracę i zaangażowanie w minionym roku. Podkreślił, że po objęciu sterów nad jednostką Policji wraz z jego załogą w dalszym ciągu będzie przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. W tym celu nieoceniona jest również współpraca z lokalnym samorządem oraz prokuraturą. Podczas odprawy nie zabrakło także ciepłych słów i podziękowań ze strony zaproszonych gości.

Na koniec głos zabrał insp. Piotr Koszczał, który podziękował ł funkcjonariuszom i pracownikom za ich służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
(aj)

  • Zdjęcie przedstawia uczestników odprawy rocznej w KP Barczewo - policjantów i zaproszonych gości.
  • Zdjęcie przedstawia uczestników odprawy rocznej w KP Barczewo - policjantów i zaproszonych gości.
  • Zdjęcie przedstawia uczestników odprawy rocznej w KP Barczewo - policjantów i zaproszonych gości.
Powrót na górę strony