Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Czy jesteś gotowy na przyjazd tramwajów?

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo, a kiedy musi nam ustąpić? Sprawdź swoją wiedzę na temat przepisów, związanych z ruchem tramwajów. Już dziś pierwsza część dotycząca ogólnych przepisów i ruchu na skrzyżowaniach. Podstawowe zasady przedstawi specjalista ruchu drogowego asp. sztab. Krzysztof Kapuściński. Posłuchaj jego rad i jedź bezpiecznie.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik.


Czy odpowiedziałbyś tak samo?

Oto przykładowe testy:


 
Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo?


Na skrzyżowaniu równorzędnym


Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
Przepisu tego nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
Kierujący tramwajem nie musi zatem stosować się do "reguły prawej ręki".


 
 
Na skrzyżowaniu na którym pierwszeństwo regulowane jest za pomocą znaków drogowych

Kierujący tramwajem musi stosować się do znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu. Zatem na skrzyżowaniu oznakowanym znakami D-1 i A-7, kierujący tramwajem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na drodze z pierwszeństwem. Analogicznie, kierujący samochodem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi jadącemu drogą z pierwszeństwem - tramwaj ma pierwszeństwo.
Jeśli tramwaj i samochód znajdują się w sytuacji równorzędnej - pierwszeństwo przejazdu obu pojazdów reguluje znak D-1 - wówczas pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj, niezależnie od tego z której strony nadjeżdża.
Jeśli tramwaj i samochód znajdują się w sytuacji równorzędnej - pierwszeństwo przejazdu obu pojazdów reguluje znak A-7 - wówczas pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj, niezależnie od tego z której strony nadjeżdża.

 

   Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

 

 

W sytuacji gdy tramwaj i samochód mają sygnał zielony zezwalający na wjazd na skrzyżowanie jadący na wprost tramwaj ma pierwszeństwo przed skręcającym samochodem bez względu na to z której strony nadjeżdża. Zasady nie stosuje się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną.

 

Kiedy tramwaj nie ma pierwszeństwa?


Podczas wyjeżdżania z zajezdni.

Wyjeżdżający z zajezdni tramwaj jest włączającym się do ruchu - musi więc ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego.

Podczas wyjeżdżania z pętli.

Kierującego tramwajem obowiązują przepisy dotyczące włączających się do ruchu- musi więc ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego

Na skrzyżowaniu na którym pierwszeństwo regulowane jest za pomocą znaków drogowych.

Kierujący tramwajem musi stosować się do znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu. Zatem na skrzyżowaniu oznakowanym znakami D-1 i A-7, kierujący tramwajem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej musi ustąpić pierwszeństwo kierującemu samochodem.


 

    Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

 

 

W sytuacji gdy tramwaj i samochód mają sygnał zielony zezwalający na wjazd na skrzyżowanie skręcający tramwaj ustępuje pierwszeństwa samochodowi jadącemu na wprost. Zasady tej nie stosuje się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym (rondzie).


(MP)

Powrót na górę strony