Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie i jego zastępców

W Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie i jego zastępców. Szefem olsztyńskiej jednostki został mł. insp. Piotr Zabuski pełniący do tej pory obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Na jego zastępców zostali powołani kom. Marek Dumka i podkom. Robert Stangreciak - dotychczas pełniący obowiązki na tych stanowiskach

Dziś (26.04) na hali przy ul. Piłsudskiego 5 odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie i jego zastępców.  Spotkanie odbyło się w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka. W uroczystości wzięli udział policjanci i pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz zaproszeni goście: Prezydent Miasta Olsztyna Piotr Grzymowicz, wice starosta Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako, dyrektor Wydziału Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna Mieczysław Wójcik, dyrektor Wydziału Zarządzania Powiatu Olsztyńskiego Zbigniew Załuski oraz pan Paweł Micek z Wydziału Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie został mł. insp. Piotr Zabuski dotychczas pełniący obowiązki na tym stanowisku.
Na jego zastępców powołani zostali kom. Marek Dumka i podkom. Robert Stangreciak, do tej pory pełniący obowiązki zastępców szefa jednostki.

AB

  • Powołanie komendantów #1
  • Powołanie komendantów #2
  • Powołanie komendantów #3
  • Powołanie komendantów #4
  • Powołanie komendantów #5
  • Powołanie komendantów #6
Powrót na górę strony