Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Konkurs na wzór maskotki olsztyńskiej Policji rozstrzygnięty!

W piątek w Pałacu Młodzieży w Olsztynie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Maskotka olsztyńskiej Policji”. W uroczystym podsumowaniu uczestniczył Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna, Dyrektor Pałacu Młodzieży w Olsztynie, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie i Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie oraz laureaci konkursu wraz z opiekunami. Maskotką olsztyńskiej Policji została Żaba.

W miniony piątek w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego „Maskotka olsztyńskiej Policji”, zorganizowanego przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie, przy wsparciu Prezydenta Olsztyna i Dyrektora olsztyńskiego Pałacu Młodzieży. Celem konkursu było stworzenie wzoru maskotki, która swoim wizerunkiem będzie nawiązywać do charakteru powiatu olsztyńskiego, a także będzie służyła promowaniu olsztyńskiej Policji podczas imprez profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych, wychowawczych i leczniczych. Zaproponowana praca miała promować przyjazny wizerunek Policji w oczach dzieci i młodzieży, cechować się niepowtarzalnym i oryginalnym pomysłem oraz eksponować elementy policyjnego umundurowania.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Do organizatorów wpłynęło 65 prac plastycznych. W dniu 8 maja br. odbyło się posiedzenie komisji rozstrzygającej, w pracach której uczestniczyli: Dyrektor Pałacu Młodzieży w Olsztynie, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie wraz z oficerem prasowym oraz przedstawicielka Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Nadesłane prace zostały ocenione przez Komisję według następujących kryteriów:

- zgodność wykonanej pracy z hasłem przewodnim Konkursu;

- samodzielność i oryginalność ujęcia tematu;

- estetyka wykonania pracy.

Obradujące jury uznało, iż z naszym regionem najbardziej kojarzą się 3 zwierzęta – żaby, bociany i dziki. Dyskutując natomiast nad wyglądem przyszłych gadżetów, materiałem potrzebnym na uszycie stroju, kolorystyką zwierzęcia i przykładowymi hasłami kampanii profilaktycznych z użyciem maskotki, jednomyślnie przyznało, iż powinna nią zostać Żaba!

W piątkowym uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyli:

Dyrektor Wydziału Zarządzania i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna – Mieczysław Wójcik;

Dyrektor Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie – Iwona Łazicka - Pawlak,

a także przedstawiciele Policji:

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie – podkom. Robert Stangreciak,

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie - podinsp. Bernadeta Ćwiklińska – Rydel,

Spotkanie prowadziła przedstawicielka Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie, Lidia Cynt.

Na początku spotkania grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej Nr 15 w Olsztynie pod opieką polonistki, Elżbiety Makowskiej, zaprezentowała mini-spektakl na temat bezpieczeństwa w Sieci. Przygotowane ono zostało w związku z odbywającym się w tej placówce Tygodniem Bezpiecznego Internetu.

Po części artystycznej przyszła pora na oficjalne wręczenie nagród. Spośród zakwalifikowanych prac została wyłoniona jedna praca, na podstawie której stworzona zostanie oficjalna maskotka Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Ponadto Komisja zadecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych drugich nagród, również nagrodzonych nagrodą ufundowaną przez Prezydenta Olsztyna i Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Wyróżnionych zostało 5 prac.

Olsztyńscy policjanci w najbliższym czasie pracować będą nad przygotowaniem stroju i gadżetów związanych z nową maskotką policyjną.

 

Poniżej prezentujemy nazwiska wszystkich laureatów, gratulując sukcesu, talentu oraz ciekawego spojrzenia na pracę policyjną.

Słowa uznania kierujemy również do nauczycieli, którzy opieką merytoryczną objęli uczestników Konkursów – dziękujemy za zaangażowanie!

 

KONKURS PLASTYCZNY „Maskotka olsztyńskiej Policji”

 

I miejsce

PAULINA DEPUT

Szkoła Podstawowa w Sząbruku

Nauczyciel p. Beata Jabłońska

 

II miejsce

ALICJA WAWROWSKA

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olsztynie

Nauczyciel p. Iwona Kozakiewicz

 

AGATA WIŚNIEWSKA

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dobrym Mieście

Nauczyciel p. Beata Gbur

 

Wyróżnienia

PATRYCJA KRANKOWSKA Gimnazjum Nr 2 w Olsztynie

Nauczyciel p. Iwona Kozakiewicz

 

ANNA PILGUJ Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

Nauczyciel p. Jolanta Miller

 

KATARZYNA SAWKO Zespół Szkolno – Przedszkolny w Purdzie

Nauczyciel p. Danuta Adamowicz

 

OLIWIA ŚWIDER Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olsztynie

Nauczyciel p. Iwona Kozakiewicz

 

NADIA TUSZEWICKA Zespół Szkolno – Przedszkolny w Purdzie

Nauczyciel p. Danuta Adamowicz

 

 

 

 

lc

Powrót na górę strony