Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: O czym powinien pamietać każdy rowerzysta !

Rowerzysta to kierujący, i tak jak każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego. W przypadku naruszenia tych przepisów odpowiada na ogólnych zasadach i może być na niego nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub w postępowaniu przed Sądem.


DZIECKO NA ROWERZE

Dziecko w wieku do lat 10 jadące na rowerze jest traktowane jako osoba piesza i może się poruszać po drodze publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej. Po ukończeniu 10 roku życia, po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznym, może przystąpić do egzaminu na swoje pierwsze „prawo jazdy” – kartę rowerową. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu może jeździć na rowerze po drodze. Odstępstwem od tego jest posiadanie prawa jazdy kat. AM (14 lat), A1, B1, T (16 lat) lub ukończenie 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach bez karty rowerowej, co jednak nie zwalnia ich z obowiązku znajomości przepisów.

KTO JEST ROWERZYSTĄ

Rowerzysta to osoba, która porusza się rowerem: pojazdem o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszanym siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48V znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Rowerzysta może poruszać się również wózkiem rowerowym, który w odróżnieniu od roweru jest pojazdem o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczonym do przewożenia osób lub rzeczy. Również jest poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem i może być wyposażony w silnik identyczny jak rower.

WYPOSAŻENIE ROWERU i wózka rowerowego

Każdy rower i wózek rowerowy musi być wyposażony w:

  • * co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
  • * sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
  • * z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
  • * z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

KASK I ODBLASKI

Kask na głowie i odblaski (np. kamizelka) to nieobowiązkowe, ale dla każdego świadomego kierującego –niezbędne elementy.

GDZIE JEŻDZIĆ

Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się po jezdni. Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Środkiem pasa ruchu może poruszać się, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

KORZYSTANIE Z CHODNIKA W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH:

  • *  gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  • *  kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z  prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla       rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
  • *  warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Zabroniona jest jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach podobnie jak jazda obok innego uczestnika ruchu. Wyjątkowo dopuszczalna jest jazda po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść z roweru – wówczas prowadząc go, pchając lub ciągnąc, staje się pieszym. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny.

O JAKICH ZNAKACH NALEŻY PAMIĘTAĆ

Kierujący rowerem musi również pamiętać, iż obowiązują go znaki drogowe jak np. B-9 „zakaz wjazdu rowerów” czy D-11 i D-12 „pas BUS”. Należy pamiętać, że pas BUS przeznaczony jest tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

BEZWZGLĘDNE ZAKAZY:

1.  Kierowanie pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
2.  Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku (dotyczą kierującego pojazdem – a więc również rowerzysty)


PIERWSZEŃSTWO NA PRZEJEŹDZIE ROWEROWYM

Kierowca skręcający w drogę poprzeczną musi pamiętać, że ma obowiązek przepuścić rowerzystę, który nie tylko już wjechał na przejazd rowerowy, ale także się do niego zbliża. Kiedyś nie miał takiego obowiązku.

PASY RUCHU DLA ROWERÓW

Wprowadzone zostały specjalne pasy ruchu dla rowerów po prawej stronie jezdni: rowerzysta, który nim jedzie, ma pierwszeństwo przed samochodami skręcającymi w prawo. Pas ruchu dla rowerów stanowi część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku.

JAZDA ROWERZYSTÓW OBOK SIEBIE

Rowerzyści mogą jeździć obok siebie. Dotyczy to sytuacji, kiedy nie utrudniają ruchu i nie stwarzają zagrożenia dla innych uczestników ruchu. W praktyce niemal na każdej drodze mogą się poruszać w ten sposób.

WYPRZEDZANIE PRZEZ ROWERZYSTÓW POJAZDÓW STOJĄCYCH W KORKU

Rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące pojazdy także z ich prawej strony. Podczas skręcania w prawo kierowca samochodu, widząc rowerzystę jadącego przy prawej krawędzi jezdni, musi go przepuścić, zanim wykona manewr.

 

Stosowanie się przez wszystkich do przepisów i zasad ruchu drogowego oraz kultura i szacunek do pozostałych uczestników ruchu drogowego to elementy, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się po drogach nie tylko rowerzystów, ale również kierujących innymi pojazdami i pieszych.

 

ik

Powrót na górę strony