Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Zmiana warty na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie

Po ponad 28 latach służby na zasłużoną emeryturę odszedł kom. Robert Stangreciak – dotychczasowy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Jego obowiązki decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie zostały powierzone mł. insp. Robertowi Zalewskiemu, który przez ostatnie lata był szefem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Do zadań nowego komendanta będzie należał nadzór nad pionem prewencji.

Wczoraj (26.04.2018 r.) o godz. 13:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie kadry kierowniczej jednostki, w którym uczestniczył także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp. Arkadiusz Sylwestrzak. Podziękował on za służbę kom. Robertowi Stangreciakowi, który po ponad 28 latach pracy w mundurze zdecydował się odejść na emeryturę. Jego obowiązki przejął mł. insp. Robert Zalewski – dotychczasowy Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak wręczył mł. insp. Robertowi Zalewskiemu rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.

Mł. insp. Robert Zalewski to doświadczony policjant. W służbie od 1991 roku. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na wielu stanowiskach, takich jak:

- służba prewencji – naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Nidzicy, ekspert Zespołu ds. Operacji Policyjnych Sztabu Policji KMP w Olsztynie, naczelnik sekcji Patrolowo – Interwencyjnej KMP w Olsztynie, naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie
- służba logistyki – specjalista Samodzielnego Stanowiska Kadr i Szkolenia KPP w Nidzicy, specjalista Zespołu Inspekcji Kadr i Szkolenia KPP w Nidzicy

Mł. insp. Robert Zalewski od dziś będzie sprawował nadzór nad pionem prewencyjnym KMP w Olsztynie. Zastąpi on kom. Roberta Stangreciaka, który swoją przygodę z mundurem rozpoczął w 1991 roku. Posiadane umiejętności oraz predyspozycje sprawiły, że kom. Robert Stangreciak w 2006 r. został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta KP w Biskupcu a z dniem 26 kwietnia 2017 r. powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Kom. Roberta Stangreciaka zawsze cechowała wiedza i doświadczenie zawodowe, które niejednokrotnie wykorzystywał podczas zabezpieczenia takich imprez jak „Sylwester” czy „Kortowiada”. Kom. Roberta Stangreciaka cechowała również empatia, dzięki której włączał się aktywnie w liczne kampanie społeczne ukierunkowane m.in. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, np. pod hasłem „ Nie bądź widzem, reaguj na przemoc”.

Życzymy - od dzisiaj emerytowanemu policjantowi, aby podczas zasłużonego wypoczynku znalazł on czas na rozwijanie swoich pasji i realizację marzeń.

rp

Powrót na górę strony