Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Podrobiła podpis na umowie telekomunikacyjnej. Usłyszała zarzut fałszerstwa

Aktem oskarżenia zakończyło się postępowanie, prowadzone przeciwko 36-letniej mieszkance Olsztyna. Kobieta podrobiła podpis na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z kodeksem karnym za fałszowanie dokumentów może grozić jej kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie z Prokuraturą rejonową Olsztyn – Południe, aktem oskarżenia zakończyli dochodzenie przeciwko 36-letniej mieszkance Olsztyna. Z ustaleń śledczych oraz na podstawie zabezpieczonych materiałów dowodowych wynika, że kobieta na początku stycznia 2018 r. w celu użycia za autentyczny podrobiła podpis na dokumentach umowy o  świadczenie usług telekomunikacyjnych. 36-latka w rubryce „Podpis Klienta” podpisała się za innego abonenta.

Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić kobiecie zarzut z art. 270§2a kodeksu karnego, zgodnie z którym za posłużenie się sfałszowanym podpisem może grozić jej kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 270 Kk - FAŁSZOWANIE DOKUMENTU I UŻYWANIE GO ZA AUTENTYCZNY

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


rp

Powrót na górę strony