Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w ramach programu „Czy ponoszę jakieś konsekwencje?”

Data publikacji 24.09.2019

Cykl spotkań edukacyjno-profilaktycznych w ramach programu „Czy ponoszę jakieś konsekwencje?” dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zainaugurowano w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. Młodzież poznaje regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności osób nieletnich i procedury reagowania służb i instytucji w sytuacji, gdy prawo łamie osoba poniżej 18 roku życia.

Uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do udziału w spotkaniach edukacyjnych przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy przybliżają młodzieży zapisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz innych ustaw, które regulują odpowiedzialność prawną osób nieletnich. Uczniowie poznają znaczenie takich pojęć jak demoralizacja, czyn karalny, środek wychowawczy, dowiadują się też, jakie środki ma do zastosowania sąd rodzinny wobec nieletnich, którzy wchodzą w konflikt z prawem. Młodzież dowiaduje się także o prawnych, ale i społecznych konsekwencjach podejmowania zachowań ryzykownych przez ich rówieśników. Wyjaśniany jest zakres współpracy szkoły z jednostką policji, a także przekazywane są informacje, gdzie należy szukać pomocy, gdy zagrożone bezpieczeństwo.

Prelekcje w ramach programu realizowane będą przez cały rok szkolny.

(md)

Powrót na górę strony