Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja pt. „W Kont@kcie z Rzeczywistością”

W środę odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu „W Kont@kcie z rzeczywistością” poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Spotkanie rozpoczęło cykl wydarzeń w ramach projektu realizowanego przez powiat olsztyński we współpracy z Komendą Miejską Policji w Olsztynie, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa oraz lokalnymi mediami. Projekt jest współfinansowany przez MSWiA w ramach programu „Razem Bezpieczniej”.

Wczoraj (25.09.2019) w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „W Kont@kcie z Rzeczywistością”. Wydarzenie to było skierowane szczególnie do mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego oraz partnerów projektu i jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w regionie. Z ramienia policji w konferencji uczestniczyli m.in.: I Zastępca KMP w Olsztynie – mł. insp. Robert Zalewski, Naczelnicy wydziałów KMP, Komendanci komisariatów i Kierownicy PP. Z ramienia KWP w Olsztynie Naczelnik i Zastępca Wydziału Prewencji.

Konferencję otworzyła Joanna Michalska – wicestarosta olsztyński, która przywitała zebranych gości oraz rozpoczęła panel dyskusyjny na temat zagrożeń wynikających z korzystania z telefonów komórkowego przez uczestników ruchu drogowego. Następnie głos zabrał Zbigniew Załuski – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie, który w swoim wystąpieniu przedstawił szczegóły realizowanego projektu „W Kont@kcie z Rzeczywistością”. Kolejnym prelegentem był egzaminator nadzorujący z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, Marcin Kiwit, który poruszył główne aspekty zagrożeń w ruchu drogowym. Następnie psycholog Grzegorz Bucała w swoim wystąpieniu omówił zagadnienia psychologiczne używania telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdami. Natomiast nadkom. Piotr Godlewski odniósł się do przepisów ruchu drogowego regulujących używanie urządzeń mobilnych przez użytkowników dróg i wpływ takich zachowań na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane spoty profilaktyczne – radiowy i telewizyjny, które będą promować realizację programu wśród mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w Radiu Olsztyn i TVP Olsztyn.

W ramach realizowanego projektu funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie planują szereg wydarzeń mających na celu zachęcenie społeczności lokalnej do działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. W grudniu tego roku odbędzie się debata, podczas której służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz partnerzy projektu „W Kont@kcie z rzeczywistością” podsumują przeprowadzone działania.

(aj)

  • Na zdjęciu są widoczni uczestnicy konferencji
  • Na zdjęciu są widoczni uczestnicy konferencji
  • Na zdjęciu są widoczni uczestnicy konferencji
  • Na zdjęciu są widoczni prelegent konferencji
  • Na zdjęciu są widoczni uczestnicy konferencji
  • Zdjęcie przedstawia znaki drogowe
Powrót na górę strony