Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KIEROWNICTWO KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE PODSUMOWAŁO PRACĘ ZA 2019 rok

W środę odbyła się uroczysta odprawa podsumowującą pracę olsztyńskiej jednostki za rok 2019. Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski w obecności zaproszonych gości oraz szefa warmińsko-mazurskich policjantów nadinsp. Tomasza Klimka przedstawił wyniki jednostki, które osiągnęła w ubiegłym roku. Odprawę podsumowującą pracę policjantów Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie poprzedziło przekazanie trzech nowych radiowozów, które zasilą flotę olsztyńskiej jednostki policji. Spotkanie uświetniła wystawa pt. „Policja Państwowa 1919-1939” przygotowana przez przedstawicieli Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

W środę (12.02.2020) w Centrum Konferencyjno-Ekspozycyjnym "Stara Kotłownia" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski przeprowadził odprawę kadry kierowniczej podsumowującą pracę za 2019 rok. Podczas uroczystości w obecności zaproszonych gości odbyło się podsumowanie ubiegłego roku w aspekcie osobowo-organizacyjnym jednostki oraz omówione jej wyniki w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Rocznemu podsumowaniu pracy KMP w Olsztynie przyglądali się zaproszeni goście: Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Artur Chojecki, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. administracji zespolonej i niezespolonej województwa warmińsko-mazurskiego p. Jarosław Babalski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Prezydent Olsztyna dr Piotr Grzymowicz, Starosta Olsztyński p. Andrzej Abako, Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki, Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie p. Andrzej Góźdź, Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Sergiusz Dłuski, Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie p. Jarosław Lipiński, Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Olsztynie kpt. Robert Łachacz, Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie kpt. Gaweł Gałdziński, Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk. Marek Kulwicki, Dowódca Olsztyńskiego Batalionu 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec” ppłk Łukasz Buczkowski, Prokurator Rejonowy Olsztyn Południe p. Daniel Brodowski, Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie dr Maciej Nawacki, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Olsztynie p. Mieczysław Wójcik, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie p. Zbigniew Załuski, Szef Straży Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie p. Kamil Witowicz, Kapelan KMP w Olsztynie ks. mgr Arkadiusz Suchowieck a także kadra kierownicza, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Spotkanie zapoczątkowane zostało uroczystym przekazaniem trzech radiowozów: Kia Ceed, która trafi do policjantów dzielnicowych II Posterunku Policji w Olsztynie, Volkswagen Caddy dedydowany funkcjonariuszom Referatu Obsługi Zdarzeń Drogowych Wydziału Ruchu Drogowego oraz nieoznakowany radiowóz marki Toyota Corolla, który powiększył flotę pojazdów Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Łączna wartość aut to kwota 341 969 złotych.

 

 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.
 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.
 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.

 

Po przekazaniu radiowozów oficjalnie otwarto i przystąpiono do odprawy podsumowującej pracę olsztyńskich policjantów w 2019 roku. Uroczystość został poprzedzona minutą ciszy na cześć naszego zmarłego kolegi – sierż. Pawła Wyszczelskiego z Wydziału Zabezpieczenia Miasta. Cześć jego pamięci!

Szef olsztyńskich policjantów w swoim wystąpieniu podsumował pracę olsztyńskich funkcjonariuszy. Ich codzienna służba sprawia, że możemy czuć się w naszym mieście bezpiecznie. Potwierdzeniem tego są ogólnopolskie statystyki, gdzie w 2019 roku 75% procent ankietowanych oceniło pozytywnie pracę funkcjonariuszy, a 89% obywateli stwierdziło, że czuje się bezpiecznie w swoim kraju. Komendant Miejski Policji w Olsztynie mocno podkreślał, że na stopień zadowolenia społeczeństwa z pracy Policji ma wpływ każdy policjant oraz pracownik cywilny policji z osobna.

 

 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.
 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.
 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.

 

Insp. Piotr Zabuski konkludując wyniki pracy pionu kryminalnego wskazał, że w Olsztynie i powiecie olsztyńskim w 2019 roku doszło do 3625 przestępstw, a ich wykrywalność wyniosła 58,4% i wzrosła w stosunku do lat ubiegłych.

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą może pochwalić się wykrywalnością przestępstw na poziomie 78,1 %.

W 2019 roku funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową podczas przeszukań znaleźli i zabezpieczyli łącznie ponad 43 kg substancji zabronionych, a wykrywalność przestępstw była na poziomie 97,2%.

Olsztyńscy policjanci w 2019 roku odzyskali mienie o łącznej wartości 3 385 580 złotych.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wykazali się również wysoką skutecznością w odnajdywaniu i zatrzymaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ubiegłym roku zatrzymano 363 osoby poszukiwane listem gończym.

Analizując stan bezpieczeństwa na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego odnotowaliśmy tendencję spadkową liczby wypadków drogowych tragicznych w skutkach. W 2019 roku doszło do 419 wypadków drogowych (spadek o 40 zdarzeń w stosunku do roku 2018), w których zginęły 23 osoby (w 2018 roku zginęło 28 osób). Olsztyńscy policjanci zatrzymali 23 nietrzeźwych kierowców, którzy byli sprawcami wypadków drogowych. Ponadto, w ciągu roku badaniu stanu trzeźwości poddano 86 088 kierujących. Należy również wskazać, że w latach 2017-2019 ustanowiono na stałe patrole Wydziału Ruchu Drogowego przy siedzibach komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie. W 2019 roku powołano również grupę „SPEED”, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego i przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

W 2019 roku odnotowaliśmy 57 102 wykroczeń, z czego najwięcej stanowiło złamania przepisów ruchu drogowego, porządkowe i kradzieże. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 3 534 zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, co pokazuje, że społeczeństwo chętnie korzysta z dostępnych narzędzi wymiany informacji z Policją i chce mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w swojej najbliższej okolicy.

Rok 2019 to również czas aktywnej działalności profilaktyczno-edukacyjnej. W ubiegłym roku profilaktycy oraz dzielnicowi przeprowadzili blisko 2000 spotkań w szkołach, przedszkolach, domach seniora, kinach, festynach i obozach.

Do najważniejszych zrealizowanych kampanii prewencyjnych można zaliczyć:

W kont@kcie z Rzeczywistością” dofinansowany w ramach rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań"Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. W ramach tego przedsięwzięcia od września do grudnia 2019 roku odbyły się m.in. konferencje skierowane do rodziców, nauczycieli i młodzieży, seanse filmowe, wizyty przedszkolaków w komendach policji, konkursy dla szkół ponadpodstawowych, audycje radiowe. Stworzono plakaty, ulotki oraz spot radiowy i telewizyjny.

Szczegóły:http://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/58118,W-kontkcie-z-rzeczywistoscia.html?search=9063632690317

I Regionalna Spartakiada Klas Mundurowych” – wydarzenie to odbyło się 5 kwietnia 2019 roku. Uczestniczyło w nim 12 pięcioosobowych drużyn z województwa warmińsko-mazurskiego oraz 3 drużyny z województwa pomorskiego i 1 z województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegóły:http://www.olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/56725,I-Wojewodzka-Spartakiada-Klas-Mundurowych-juz-za-nami.html

Trzymaj się! Dojedziesz bezpiecznie” – wspólna akcja z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie apelująca o zachowanie szczególnej ostrożności i rozsądku podczas podróżowania środkami komunikacji miejskiej. W tym celu zostały stworzone specjalne komunikaty głosowe, które można usłyszeć w autobusach.

Szczegóły:http://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/66152,Trzymaj-sie-Dojedziesz-bezpiecznie.html

Chęć i potrzeba utrzymywania ciągłego kontaktu ze społeczeństwem sprawiła, że olsztyńska jednostka, poza stroną internetową, prowadzi profil na komunikatorze społecznościowym „Twitter” oraz ma kanał w serwisie internetowym „YouTube”. Informacje publikowane na Twitterze są wykorzystywane przez media lokalne i krajowe dzięki czemu błyskawicznie docierają do adresatów. W 2019 roku powstał spot profilaktyczny „Skutki wypadku nie kończą się na miejscu zdarzenia…”. Jego celem było uświadomienie jak tragiczne mogą być konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Materiał spotkał się z pozytywną reakcją społeczeństwa oraz dużym zainteresowaniem mediów lokalnym i ogólnopolskich.

Szczegóły:http://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/65955,Skutki-wypadku-nie-koncza-sie-na-miejscu-zdarzenia.html

Roczna odprawa, była doskonałą okazją do tego, aby uroczyście podziękować za wieloletnią służę nadkom. Mariuszowi Mielcarzowi, który odszedł na zasłużoną emeryturę. W obecności zaproszonych gości, insp. Piotr Zabuski wyróżnił nadkom. Piotra Godlewskiego, który został Z-cą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Asp szt. Tomasz Mańkowski został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Policjant”. Na zakończenie odprawy głos zabrali zaproszeni goście, z którymi olsztyńska policja współpracuje na co dzień. Padły słowa uznania za pracę włożoną w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto oraz powiat olsztyński. Odprawa zakończyła się przemówieniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka, który podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie w pracę i jej efekty w ubiegłym roku.

 

 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.
 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.
 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.

 

Wydarzenie uświetniła wystawa pt. „Policja Państwowa 1919-1939” przygotowana przez przedstawicieli Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Prezentacja poszerzyła wiedzę zaproszonych gości oraz policjantów na temat historii naszej formacji.

 

 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.
 • Zdjęcie przedstawia odprawę roczną KMP w Olsztynie.
 • Wystawa "Policja Państwowa 1919-1939".

 

(aj)

Powrót na górę strony