Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisano porozumienie w sprawie organizacji „II Regionalnej Spartakiady Klas Mundurowych”

Komendant Miejski Policji w Olsztynie wraz z przedstawicielem 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Polskiego Związku Łowieckiego podpisali porozumienie w sprawie organizacji „II Regionalnej Spartakiady Klas Mundurowych”. Wydarzenie odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku.

Wczoraj (04.03.2020) odbyło się spotkanie, w trakcie którego zostało podpisane porozumienie w sprawie organizacji „II Regionalnej Spartakiady Klas Mundurowych” przez Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie insp. Piotra Zabuskiego, D-ce 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk. Mirosława Brysia oraz Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego p. Romualda Amborskiego.

Planowane przedsięwzięcie ma odbyć się 17 kwietnia 2020 roku na terenie strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego przy ul. Cietrzewiej w Olsztynie. Jest to już druga edycja tego sportowego wydarzenia – pierwsza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodzieży, co spowodowało potrzebę jej kontynuacji.

„Spartakiada” adresowana jest do uczniów – szczególnie z klas mundurowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Młodzież będzie mogła sprawdzić swoje umiejętności w następujących konkurencjach:

 • strzelanie z karabinka sportowego kbks 50 metrów;

 • strzelanie z pistoletu sportowego kbks 25 metrów;

 • rzut granatem;

 • rzut w dal piłką lekarską;

 • skłony tułowia;

 • pierwsza pomoc medyczna;

 • rozkładanie i składanie karabinka automatycznego AKMS lub pistoletu maszynowego Glauberyt na czas.

Dla uczestników zawodów organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody oraz wiele ciekawych dodatkowych atrakcji.

Celem organizowanego wydarzenia jest m.in. kształtowanie i umacnianie wśród młodego pokolenia, zwłaszcza wśród młodzieży klas mundurowych, obywatelskiej postawy wobec spraw bezpieczeństwa i obronności Rzeczpospolitej Polskiej. Wyrabianie i utrwalanie wśród młodego pokolenia Polaków pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności Państwa, a także przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń mogących wystąpić w okresie pokoju, jakimi są stany kryzysowe państwa. Kolejnymi celami jest upowszechnianie kultury fizycznej, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu strzeleckiego i sportów proobronnych. Przybliżenie młodemu pokoleniu specyfiki służby w Policji i Wojskach Obrony Terytorialnej, a tym samym zachęcenie do wstąpienia w szeregi tych formacji.

Sportowym celem „Spartakiady” jest ostateczne wyłonienie najlepszych drużyn i zawodników.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „II Regionalnej Spartakiadzie Klas Mundurowych”. Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na komunikatorze społecznościowym „Twitter”, gdzie zostaną zamieszczone szczegóły dotyczące planowanego wydarzenia.

(aj)

 • Zdjęcie przedstawia teczki oraz długopisy na stole.
 • Zdjęcie przedstawia podpisanie porozumienia z klasami mundurowymi.
 • Zdjęcie przedstawia podpisanie porozumienia w sprawie organizacji "II Regionalnej Spartakiady Klas Mundurowych".
 • Zdjęcie przedstawia podpisanie porozumienia w sprawie organizacji "II Regionalnej Spartakiady Klas Mundurowych".
 • Zdjęcie przedstawia porozumienie podpisane w sprawie organizacji "II Regionalnej Spartakiady Klas Mundurowych".
Powrót na górę strony