Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne podsumowanie działań „Bezpieczna droga do szkoły”

Pierwszy miesiąc roku szkolnego 2020/2021 już za nami. Wielu uczniów próg szkoły przekroczyła po raz pierwszy. Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych, olsztyńscy policjanci w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzili wzmożone działania mające na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły.

O to, aby droga do szkoły była bezpieczna policjanci zadbali na długo przed rozpoczęciem roku szkolnego. W tym celu sprawdzali m.in. prawidłowość oznakowania przejść dla pieszych oraz miejsc w których zatrzymują się pojazdy dowożące uczniów do szkół. Nie tylko w trakcie zajęć szkolnych, ale również w przerwach między nimi, policjanci dbali o bezpieczeństwo uczniów prowadząc działania pod nazwą „Długa przerwa”. Takim nadzorem policjanci z wydziału prewencji oraz policjanci dzielnicowi objęli 65 szkół w których pobliżu dokonywali kontroli miejsc grupowania się dzieci i młodzieży pod kątem niedopuszczenia do demoralizacji w postaci m.in. palenia wyrobów tytoniowych, wagarowania czy stosowania agresji wobec uczniów klas młodszych.

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa wymusiła na funkcjonariuszach zmiany narzędzi za pomocą których z profilaktyką docierają oni zarówno do dzieci, nauczycieli i rodziców. W tym celu policjanci opracowali prezentacje multimedialne z zakresu ruchu drogowego, które następnie zamieścili na policyjnym kanale YouTube, Twitter a także na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Mundurowi przygotowali również ulotki informacyjne skierowane do uczniów oraz ich rodziców, które policjanci dzielnicowi do odbiorców przekazali w formie elektronicznej.

Nauka o bezpieczeństwie poprzez zabawę…
Uczniowie mieli okazję podczas tegorocznych działań „Bezpieczna droga do szkoły” wziąć udział w konkursie, który polegał na rozwiązaniu krzyżówki profilaktycznej dotyczącej bezpiecznej drogi do szkoły. Konkurs cieszył dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy 80 prawidłowo wypełnionych kuponów z odpowiedziami z pośród których wyłoniono trzech laureatów.

Spotkania informacyjne online to teraz codzienność. Policjanci właśnie w takiej formie kontaktują się reprezentantami szkół i przekazują im najważniejsze informacje związane z bezpieczeństwem.

Łącznie, policjanci swoim nadzorem objęli 73 szkoły w których zorganizowano i przeprowadzono 103 spotkania edukacyjne. W ramach działań funkcjonariusze ujawnili 4 osoby znajdujące się pod działaniem środków odurzających. Nie napotkano uczniów przebywających na wagarach, za to 11 osób zostało zatrzymanych w związku z ucieczką z domów rodzinnych oraz placówek opiekuńczych. Kilku uczniów sięgnęło również po alkohol, były to 4 dziewczęta i 2 chłopców.

Policjanci z Komendy Miejskiej policji w Olsztynie apelują do rodziców i opiekunów dzieci o ciągłą kontrolę nad zachowaniem swoich podopiecznych. Wspólnie postarajmy się być dla najmłodszym przykładem prawidłowych zachowań, których naśladowanie odwdzięczy się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w każdej sytuacji.

rp

Powrót na górę strony