Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowania w sprawie firmy LEX SUPERIOR SP. Z O.O.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku Wydział VI do Spraw Gospodarczych prowadzi za syg.akt VI Ds.74/15 śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem szeregu osób pokrzywdzonych, od których firma Lex Superior sp.z o.o żąda zapłaty pieniędzy w kwocie 750zł., tytułem naprawienia szkody za rzekome naruszenie praw autorskich, oferując jednocześnie zawarcie ugody, po uprzednim wprowadzeniu pokrzywdzonych w błąd co do podstawy faktycznej i prawnej.

W związku z licznymi zapytaniami osób, które otrzymały od KANCELARII PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LEX SUPERIOR SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku przedsądowne wezwania do zapłaty, Komenda Miejska Policji informuję, że w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą prowadzono postępowanie przygotowawcze w sprawie 1 Ds. 1180/14, nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn- Południe w Olsztynie  z zawiadomienia firmy Lex Superior Sp. zo.o. z siedzibą w Gdańsku w kierunku art. 116 ust. 1 ustawy z dn. 04 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W dniu 31 grudnia 2014 roku postępowanie zostało umorzone na zasadzie art. 17 § 1 pkt 1 kpk - wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienie przestępstwa. Postanowienie jest już prawomocne.

Policjanci informują, że osoby, które otrzymały „wezwanie do zapłaty” i podejrzewają, że ktoś próbuje od nich wyłudzić pieniądze mogą złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  w Prokuraturze Okregowej w Gdańsku, Wydział VI do Spraw Przestepczości Gospodarczej, która obecnie prowadzi śledztwo w tej sprawie tel. (58)3212078.

                                 

Powrót na górę strony