Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DŁUGO CZEKALI NA TEN MOMENT. NOWI OFICEROWIE W GARNIZONIE

Niektórzy na ten uroczysty moment czekali od kilkunastu miesięcy. Został on odwleczony przez okoliczności spowodowane pandemią. W końcu, dzięki polepszającej się sytuacji epidemicznej, mogli się spotkać, by podczas uroczystej promocji mianowania na pierwszy stopień oficerski, z rąk swojego szefa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie otrzymać Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z października, listopada i grudnia 2019 roku oraz marca i lipca 2020 roku garnizon warmińsko-mazurskiej Policji zyskał 51 oficerów. Są to policjanci, którzy ukończyli studia lub odpowiedni kurs i zdali egzamin w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Niestety pandemia oraz związane z nią ograniczenia i liczne zadania stawiane przed policjantami spowodowały, że przez długi czas nie mogła odbyć się uroczystość związana z wydaniem prezydenckich postanowień. Na szczęście polepszająca się sytuacja epidemiczna w kraju oraz sprawnie prowadzony proces szczepień wśród policjantów pozwoliły na to, żeby w końcu do niej doszło.

Uroczystość promocji mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji odbyła się we wtorek (01.06.2022) na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

Akty mianowania wydane na podstawie prezydenckiego postanowienia nowym 37 oficerom wręczył nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Szef warmińsko-mazurskich policjantów powiedział zwracając się do nowych oficerów:

„Wstąpiliście do elity Policji. Jesteście oficerami formacji nowoczesnej, dobrze wyposażonej i uposażonej. Przed Wami jeszcze długa droga i tylko Wy sami macie swój los w swoich rękach. Pamiętajcie, że bycie oficerem to nie tylko zaszczyt, ale to także wielka odpowiedzialność i wyzwanie. Dlatego jesteście i musicie być wzorem dla swoich podwładnych i kolegów w służbie”.

Aktualnie wśród ponad 3500 policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim znajduje się 468 oficerów (102 policjantki i 366 policjantów). Z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie podczas tej uroczystości wyróżnionych zostało 7 policjantów, a byli to:

 

 • Podkom. Bojarowicz Michał – służbę w Policji rozpoczął w 2004 roku. Od samego początku związany był z Komisariatem Policji w Dobrym Mieście, w którym pełnił funkcję policjanta dzielnicowego. Od 2014 do 2018 roku dowodził Posterunkiem Policji w Dywitach, a od 2018 roku do chwili obecnej pracuje na stanowisku zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.

 

 • Podkom. Marek Pacewicz – służbę w Policji rozpoczął w 2006 roku. Swoje pierwsze kroki stawiał w pionie prewencji na stanowisku policjanta dzielnicowego. W 2013 roku funkcjonariusz związał się z Wydziałem Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, w którym od 2015 roku pełnił m.in. funkcję na stanowisku kierowania tj. zastępcy oficera dyżurnego olsztyńskiej jednostki Policji. Od ubiegłego roku do chwili obecnej funkcjonariusz realizuje się z Referacie Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie.

 

 • Podkom. Stryjewski Łukasz – kurs podstawowy ukończył w 2007 roku. Po służbie przygotowawczej trafił do Wydziału Ruchu Drogowego, w którym pracuje do chwili obecnej. Funkcjonariusz ze służby patrolowej awansowany został do Zespołu Organizacji Służby. Jego angaż w wykonywaniu powierzonych mu zadań został zauważony przez kierownictwo KMP w Olsztynie, które od początku 2020 roku mianowało funkcjonariusza na stanowisko Kierownika Referatu ds. Kotroli Ruchu Drogowego.

 

 • Podkom. Magdalena Urbańska – policjantka z 22-letnim stażem kurs podstawowy ukończyła w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Po służbie przygotowawczej skierowana została do pełnienia dalszej służby w Wydziale Ruchu Drogowego w którym w oddzielnej komórce od 2014 roku została kierownikiem Referatu ds. Wykroczeń a od 2018 roku zawodowo realizuje się na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie.

 

 • Podkom. Katarzyna Moroz – służbę w Policji rozpoczęła w 2006 roku kończąc kurs podstawowy w WSPoL w Szczytnie. Policjantka pierwsze kroki postawiła w pionie kryminalnym wspierając kadrowo m.in. Komisariat Policji w Barczewie. Od 2020 roku podkom. Katarzyna Moroz pełni funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu w Biskupcu.

 

 • Podkom. Adam Maciejewski – służbę w Policji rozpoczął w 2004 roku. Pierwsze kroki stawiał w olsztyńskim oddziale prewencji. W 2007 roku związał się z pionem kryminalnym a dokładnie z Wydziałem Życia i Zdrowia KMP w Olsztynie w którym pracuje do dziś dnia. Podkom. Adam Maciejewski przez dwa lata pełnił funkcję Kierownika Posterunku Policji w Purdzie. W 2020 roku został mianowany Kierownikiem Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału dw. z Przestępczością p-ko Życiu i Zdrowiu.

 

 • Podkom. Rafał Prokopczyk – służbę w Policji rozpoczął w 2008 roku. Przez wiele lat związany był z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olszynie. W 2017 rok trafił do Wydziału Prewencji a następnie do służb prasowych. Jest doświadczonym oficerem prasowym olsztyńskiej jednostki Policji. Od 1 stycznia 2020 roku pełni funkcję Koordynatora Zespołu Prasowo-Informacyjnego.

 

 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka
 • Policjant odbierający akt mianowania od nadinsp. Tomasza Klimka

 

(tm/rp)

Powrót na górę strony