Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy sprzęt szkoleniowy trafił do olsztyńskich policjantów

Jednym z ważnych aspektów służby w policji jest systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji i utrwalanie zdobytej wcześniej wiedzy. Olsztyńscy policjanci, dzięki środkom pozyskanym przez ZT NSZZP KMP w Olsztynie z funduszu prewencyjnego PZU mają możliwość rozwoju swoich umiejętności na profesjonalnym sprzęcie. Do ich dyspozycji zostały przekazane trzy fantomy, defibrylator AED oraz medyczne zestawy szkoleniowe. W ich prezentacji osobiście uczestniczył m.in. I-za Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie oraz Przewodniczący ZT NSZZP KMP w Olsztynie.

W środę (08.09.2021) odbyła się prezentacja specjalistycznego sprzętu do ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w warunkach interwencji policyjnych. W wydarzeniu uczestniczył I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie mł. insp. Robert Zalewski, Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie asp. szt. Mariusz Szandrowski, Kierownik Referatu Kadr i Szkoleń Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie p. Julita Korus-Bazydło oraz policjanci uczestniczący w szkoleniu. Ze względu na obowiązujące obostrzenia odbyło się ono w kameralnym gronie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Do dyspozycji funkcjonariuszy zostały przekazane trzy fantomy, defibrylator AED oraz zestaw opatrunków do celów szkoleniowych o łącznej wartości ponad 15 tysięcy złotych. Olsztyńscy policjanci mogą podnosić swoje kwalifikacje na profesjonalnym sprzęcie, którego zakup był możliwy dzięki pozyskaniu środków przez ZT NSZZP KMP w Olsztynie z funduszu prewencyjnego PZU.
Po prezentacji otrzymanego sprzętu rozpoczęła się część praktyczna szkolenia. Jego prowadzącym był sierż. szt. Rafał Wolski z Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Olsztynie, który przedstawił kwestie związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Dopełnieniem warsztatów była prelekcja asp. Rafał Czerniewskiego z Referatu Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie dotycząca taktyki i bezpieczeństwa policjantów podczas udzielania pomocy osobom poszkodowanym w warunkach interwencji policyjnych, którzy to niosąc pomoc poszkodowanym sami są narażeni na ryzyko utraty życia bądź zdrowia.
W najbliższym czasie planowany jest cykl szkoleń skierowany do policjantów z olsztyńskiej jednostki policji. W pierwszej kolejności swoje kwalifikacje będą podnosić funkcjonariusze z komórek patrolowo-interwencyjnych oraz ruchu drogowego.
(aj)
 

  • Zdjęcie przedstawia trzech umundurowanych policjantów oraz ratownika medycznego. Na pierwszym planie znajduje się sprzęt szkoleniowy położony na biurku.
  • Na pierwszym planie znajduje się sprzęt szkoleniowy położony na biurku.
  • Zdjęcie przedstawia ratownika medycznego prowadzącego szkolenie.
  • Zdjęcie przedstawia policjantów podczas szkolenia. W tle fantomy położone na podłodze.
  • Zdjęcie przedstawia ratownika medycznego prowadzącego szkolenie.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowanego policjanta prowadzącego szkolenie.
Powrót na górę strony