Aktualności

W reakcji na cierpienie zwierząt. Śledczy ocalili zwierzęta

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Tak mówi Ustawa o ochronie zwierząt. Wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ściganie ich sprawców oraz organizowanie działań mającym zapobiegać zjawiskom kryminogennym, to zadanie Policji. Dotyczy to również przestępstw i wykroczeń na szkodę środowiska naturalnego lub popełnianych wobec zwierząt. Dzięki olsztyńskiej prokuraturze i policjantom z KMP w Olsztynie ocalonych została bardzo duża liczba psów, skazanych na cierpienie, przez ludzi, którzy mieli się nimi opiekować.

Gdyby normy zawarte w ustawie o ochronie zwierząt były przestrzegane, ta interwencja podjęta wspólnie przez olsztyńską prokuraturę, Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Olsztynie oraz funkcjonariuszy wspierani przez kolegów z innych wydziałów nie byłaby konieczna. Jednak tych uzyskanych informacji o dramatycznych warunkach, w których żyją zwierzęta w schronisku w miejscowości Bystre, nie można było zlekceważyć. Policjanci, prokurator oraz przedstawiciele organizacji sprawujących opiekę nad zwierzętami sprawdzili niepokojące sygnały, jakie do nich dotarły.

Podjęte działania szybko potwierdziły podejrzenia o dramatycznych warunkach, w których przetrzymywane były zwierzęta w schronisku. Zamiast znajdować się pod odpowiednią opieką, cierpiały jak nigdzie indziej. Obskurne pomieszczenia, ogólny nieporządek, wszechobecne odchody zwierząt - to tylko przedsmak tego, co funkcjonariusze zastali na miejscu interwencji.

Przygotowania…

Każda interwencja jest inna, nie ma mowy o utartych schematach, do każdej trzeba się indywidualnie przygotować. W poniedziałek (08.11.2021) wczesnym rankiem policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komedy Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie z olsztyńską prokuraturą oraz przedstawicielami fundacji zajmującej się opieką nad zwierzętami, po wcześniejszych przygotowaniach pojechali do schroniska dla zwierząt w miejscowości Bystre (pow. giżycki). Interwencja była skutkiem niepokojących sygnałów od świadków i złożeniem do prokuratury zawiadomienia, którego treść dotyczyła zwierząt żyjących w skrajnie trudnych warunkach. Wskazane w nim zostało miejsce, w którym zgodnie z profilem wykonywanej działalności, zwierzęta powinny zaznać spokoju i przebywać w dobrych warunkach, po to aby w zdrowiu czekać na nowy, stały dom.

Realia okazały się bezlitosne…

Rzeczywistość okazała się zupełnie inna niż wyobrażenie o schronisku. Przebywające tam zwierzaki żyły w skrajnie trudnych warunkach w rażącym zaniedbaniu. Funkcjonariusze pod bramę schroniska w Bystrych dotarli o godzinie 7:00. Drzwi do posesji otworzył przebyły na miejsce pracownik. Mężczyzna był zaskoczony widokiem policyjnych radiowozów oraz funkcjonariuszy, którzy na podstawie postanowienia prokuratorskiego, wkroczyli na teren schroniska w poszukiwaniu dowodów na potwierdzenie informacji o dramatycznych warunkach, na które skazane były przetrzymywane tam zwierzęta.

Wchodzimy…

Grupa funkcjonariuszy i osób związanych z ochroną zwierząt, na której czele stał Prokurator z Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ Michał Choromański oraz Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą podinsp. Jarosław Witowicz przystąpili do działania. Po przekroczeniu progu schroniska grupa interwencyjna zauważyła, że w jednym z budynków znajdowały się psy biegające luzem, które jako jedne z pierwszych zostały odłowione przez przedstawicieli fundacji i trafiły bezpośrednio pod ich opiekę. Teren schroniska na czas działań został zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych, po czym przystąpiono do kontroli pod kątem obecności zwierząt wymagających pilnej pomocy medycznej. Na miejscu obecni byli lekarze weterynarii, a także biegli sądowi z zakresu dobrostanu zwierząt, których zadaniem było zbadanie stanu zwierząt i potwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości.

Wielotorowo…

Gdy policyjni technicy kryminalistyki wspólnie z przedstawicielami fundacji dokonywali oględzin psów, w tym samym czasie trwały czynności mające na celu zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prowadzenia schroniska.

W kilku miejscach jednocześnie…

Śledczy w toku czynności ustalili, że osoby prowadzące schronisko nie ograniczyli się tylko do jednego miejsca. Mundurowi jednocześnie weszli na teren innych posesji położonych w pobliżu schroniska, na których również przetrzymywane były zwierzęta, które podobnie jak te w schronisku, również potrzebowały natychmiastowej pomocy. Psy przebywające na terenie pobliskich posesji również zostały poddane oględzinom, a następnie zabrane pod dalszą opiekę fundacji.

Nieporządek, odchody, fetor…

Policjanci skupili swoją uwagę nie tylko na tym co widoczne było na pierwszy rzut oka, lecz także na tym, co jeszcze może znajdować się na terenie schroniska. Idąc tym tropem śledczy ustalili miejsce, gdzie mogły znajdować się zakopane zwłoki zwierząt. Wykorzystując dostępny sprzęt odkryli ziemię, pod którą znajdowały się szczątki zwierząt w różnym stanie rozkładu.

Interwencja zakończyła się zabezpieczeniem wszystkich zwierząt przebywających w schronisku. Wszystkie trafiły pod opiekę fundacji zajmujących się pomocą cierpiącym zwierzętom, które zadbają o zdrowie uratowanych psów, zapewnią im godne warunki życia i poszukają im nowego domu. Słowa uznania za zaangażowanie w przeprowadzonych działaniach należy skierować do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS oraz Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE – zawsze są tam, gdzie cierpią zwierzęta!

  • Zdjęcie przedstawia miejsce schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Bystry w gm. Giżycko. Na zdjęciu widoczny policyjny radiowóz zaparkowany w rejonie schroniska.
  • Zdjęcie przedstawia miejsce schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Bystry w gm. Giżycko. Na zdjęciu widoczne są boksy w których przebywają zwierzęta. W trakcie wykonywania zdjęcia było pochmurno, dlatego na zdjęciu widać grunt pokryty częściowo wodą.
  • Zdjęcie przedstawia miejsce schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Bystry w gm. Giżycko. Na zdjęciu widoczny policyjny radiowóz zaparkowany w rejonie schroniska.

Małżeństwo, które prowadziło schronisko usłyszało zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Wobec podejrzanych Prokurator zastosował dozór policyjny. Mają oni również zakaz prowadzenia schroniska, a także posiadania zwierząt w ogóle.

(rp/tm)

Powrót na górę strony