Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci sprawdzają bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Wczoraj w całej Polsce policjanci ruchu drogowego prowadzili działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego. Tylko w ciągu jednego dnia olsztyńscy policjanci odnotowali 50 wykroczeń.

W czwartek (17.02.2022) funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olszynie wzięli udział w ogólnopolskich działaniach „NURD – Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, ale także przyglądali się, jak piesi i rowerzyści wywiązują się ze swoich obowiązków. Głównym celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa tej grupy użytkowników ruchu, których praktycznie nie chroni nic poza własnym rozsądkiem i odpowiedzialnym stosowaniem się do obowiązujących przepisów.

Policjanci w trackie wczorajszych działań skupiali się na miejscach, w których może dochodzić do naruszeń przepisów ruchu drogowego przez kierujących wobec pieszych i rowerzystów. W pracy pomocny okazał się również monitoring z kamer ITS.
Tylko w ciągu jednego dnia funkcjonariusze stwierdzili 50 wykroczeń, z czego 12 popełnili sami niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.
Wśród nich znalazły się m.in.:
*nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się w rejonie przejścia dla pieszych;
*wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim;
*przekraczania dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych;
*niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej przez pieszych.


Około godziny 12:00 policjanci zatrzymali do kontroli osobowego cadillaca, którego kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się na oznakowanym przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej w Olsztynie. 62-latek został ukarany mandatem karnym w kwocie 1500 złotych. Na jego konto wpłynie również 10 punktów karnych. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu ze względu na brak aktualnych badań technicznych.


Przypominany o nowelizacji przepisów ruchu drogowego obowiązującej od 1 czerwca 2021 roku. Wprowadzone zmiany sprawiły, że każdy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjątkiem jest tramwaj: przed tym pojazdem pieszy pierwszeństwo ma tylko wtedy, gdy znajdzie się już na przejściu dla pieszych.
Przepisy nie zwalniają pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.


Zgodnie z aktualnym taryfikatorem nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w rejonie przejścia dla pieszych jest to wykroczenie, za które grozi mandata karny w kwocie 1500 zł.  Z kolei niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej nadającej sygnał czerwony przez pieszego jest zagrożone mandatem w kwocie 200 złotych.


Należy również pamiętać, że niechronionych uczestników ruchu drogowego, do których zaliczamy pieszych czy rowerzystów nie chronią pasy bezpieczeństwa, zaawansowane systemy bezpieczeństwa czy karoseria samochodu. Chroni go jedynie własne ciało. Dlatego w konfrontacji z samochodem na drodze ma on minimalne szanse, by wyjść z niej bez obrażeń. Ich bezpieczeństwo na drodze zależy w dużej mierze od rozsądku, rozwagi i wyobraźni wszystkich uczestników ruchu drogowego.
(aj)

  • Zdjęcie przedstawia policjanta przed monitoringiem.
  • Zdjęcie przedstawia policjanta na ulicy.
  • Zdjęcie przedstawia fragment radiowozu oraz policjanta na ulicy.
Powrót na górę strony