Aktualności

Policjanci doskonalili umiejętności strzeleckie

Olsztyńscy policjanci regularnie doskonalą swoje umiejętności strzeleckie. Cyklicznie pod okiem instruktorów strzelań policyjnych Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie prowadzone są zajęcia teoretyczne z budowy, obsługi i użytkowania broni palnej. Podstawowym elementem wyszkolenia strzeleckiego są zajęcia z użyciem broni palnej krótkiej wykorzystywanej w codziennej służbie. Na wyposażeniu Polskiej Policji znajduje się również broń taka jak m.in. pistolet maszynowy, strzelba gładkolufowa oraz karabinek automatyczny-jest to broń wykorzystywana w szczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Z takiej właśnie broni przeprowadzono w ostatnim tygodniu cykl szkoleń dla funkcjonariuszy z KMP w Olsztynie.

Bieżący tydzień był intensywny dla funkcjonariuszy podległych Komendantowi Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. To właśnie za sprawą kierownictwa olsztyńskiej jednostki Policji przez specjalistów Referatu Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie przy współpracy z instruktorami wyszkolenia strzeleckiego KWP w Olsztynie przeprowadzono "Kurs specjalistyczny z budowy, obsługi i użytkowania karabinka automatycznego AKMS". Adresatami szkolenia byli policjanci, którzy na co dzień pełnia służbę w pionie patrolowo-interwencyjnym i w sytuacjach kryzysowych to właśnie oni będą stali na tzw. pierwszej linii.

Czas na teorię – każdy kontakt z bronią musi być poprzedzony specjalistycznym przeszkoleniem teoretycznym. Uczestnicy zajęć w trakcie części teoretycznej poznali budowę, zasady działania, obsługę manualną, a także szczególne środki bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z karabinkiem automatycznym. Taka broń spośród powszechnie używanej broni krótkiej poza budową wyróżnia się m.in. Możliwością prowadzenia ognia pojedynczego oraz możliwością oddawania strzałów seriami. Broń długa to narzędzie o większym zasięgu skutecznego rażenia, które może sięgać nawet do 400 metrów do celu. Do szkolenia wytypowano 36 policjantów z KMP w Olsztynie i jednostek podległych, którzy w trakcie części teoretycznej przeszli przez poszczególne panele szkoleniowe: budowy broni, obsługi broni, zasad bezpiecznego użytkowania co zakończyło się egzaminem teoretycznym oraz egzaminem praktycznym z manualnej obsługi tego typu broni.

Po części teoretycznej, którą ukończyli wszyscy uczestnicy, nadszedł czas na zajęcia praktyczne przeprowadzone na strzelnicy z której na co dzień korzystają policjanci z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. W bezpiecznych warunkach pod okiem instruktorów strzelań po udzielonym instruktażu dotyczącym bezpieczeństwa oraz prawidłowych postaw strzeleckich padły pierwsze komendy: PRZYGOTUJ SIĘ DO STRZELANIA! następnie ŁADUJ BROŃ! i DO TARCZ OGNIA!

  • Zdjęcie przedstawia policjantów biorących udział w wyszkoleniu strzeleckim. Na zdjęciu policjant w umundurowaniu w trakcie strzelania z karabinka.
  • Zdjęcie przedstawia policjantów biorących udział w wyszkoleniu strzeleckim. Na zdjęciu policjantka w umundurowaniu w trakcie oddawania strzału z karabinka.
  • Zdjęcie przedstawia policjantów biorących udział w wyszkoleniu strzeleckim. Na zdjęciu policjant umundurowany stojący przy tarczy na której sprawdza przestrzeliny.

Pierwsze pociski zostały wystrzelone w cel. Celność uczestników wyszkolenia strzeleckiego ich zaangażowanie i umiejętności potwierdziły przestrzeliny na tarczach. Uczestnictwo w kursie, zdobyta wiedza oraz podniesienie swoich umiejętności, które w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane w codziennej służbie, zwieńczone zostało wręczeniem certyfikatów ukończenia szkolenia.

Chronimy i pomagamy!

(rp)

Powrót na górę strony