Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo na terenach leśnych i przywodnych

Data publikacji 29.06.2022

Policyjni wodniacy dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Ponadto, w czasie codziennej służby kontrolują również tereny leśne i przywodne. Są wspierani przez leśników. Ostatnio ich współpraca zaowocowała oczyszczeniem zaśmieconego obszaru leśnego w pobliżu m. Ruszajny. Przypominamy, że wywożenie śmieci do lasu jest karalne. Widzisz? Reaguj! Również za pomocą KMZB.

Sezon wypoczynku nad wodą w pełni. Jak co roku policyjni wodniacy dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad akwenami, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Funkcjonariusze patrolują zbiorniki wodne na specjalnie przygotowanych i oznakowanych łodziach motorowych. Należy również pamiętać, że funkcjonariusze w codziennej służbie kontrolują tereny leśne i przywodne. Zwracają szczególną uwagę na niestosowanie się do przepisów związanych z wjazdem do lasu w miejscu zabronionym, zaśmiecanie terenów leśnych czy nielegalną wycinkę drzew. Współpracują również z funkcjonariuszami Straży Leśnej, którzy w ubiegłym tygodniu otrzymali zgłoszenie o pozostawionych śmieciach w pobliżu m. Ruszajny w gminie Barczewo. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili rozrzucone odpady na terenie leśnym w pobliżu boiska sportowego. Leśnicy wraz z policyjnymi wodniakami postanowili przywrócić do pierwotnego stanu teren i zebrali do worków pozostawione śmieci. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia oraz dotarciem do sprawców pozostawienia odpadów zajmują się leśnicy z Nadleśnictwa Wipsowo.

Zgodnie z obowiązujący przepisami za zaśmiecanie terenów leśnych grozi mandat karny w wysokości do 500  zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu sprawcy może grozić grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych. Ponadto sąd może orzec obowiązek pokrycia kosztów usunięcia i utylizacji odpadów z lasu.

Przypominany również, że informacje o zaśmiecaniu możemy również zgłosić za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Aplikacja wśród kategorii zawiera zagrożenie pod nazwą „dzikie wysypiska śmieci”. Na podstawie sygnałów przekazywanych tą drogą, służby mogą podejmować odpowiednie działania, mające na celu ukaranie sprawców tego typu nagannych zachowań.

Więcej na temat KMZB można przeczytać na stronie: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/mapa-zagrozen-bezpiecze/24497,dok.html
(aj)

Powrót na górę strony