Aktualności

Nadkom. Jakub Sylwestrzak – I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie

3 października 2022 roku w sali sportowej przy al. Piłsudskiego w Olsztynie odbył się uroczysty apel przywitania I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Nowym komendantem został nadkom. Jakub Sylwestrzak dotychczasowy I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie, którego zadaniem będzie nadzorowanie pionu prewencji. Zastąpi on na tym stanowisku mł. insp. Roberta Zalewskiego, który w sierpniu b.r. po 31 latach służby w Policji odszedł na zasłużoną emeryturę.

W poniedziałek (03.10.2022 r.) w sali sportowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy al. Piłsudskiego w Olsztynie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przywitali nowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Współdowodzącym olsztyńską jednostką Policji i jednocześnie osobą nadzorującą pion prewencyjny został nadkom. Jakub Sylwestrzak – dotychczasowy I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie. W kolejny etap drogi zawodowej nowego zastępcę wprowadził Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. W uroczystości przywitania nadkom. Jakuba Sylwestrzaka w szeregach olsztyńskiej jednostki Policji wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako, Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, Wiceburmistrz Dobrego Miasta Janusz Filipkowski, Przewodniczący Rady Miasta Olsztynka Andrzej Wojda, Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Olsztynie Robert Zalewski.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wraz z Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie mł. insp. Piotrem Koszczałem osobiście pogratulowali awansu nadkom. Jakubowi Sylwestrzakowi. Szef warmińsko-mazurskich policjantów podkreślił zdobyte doświadczenie nadkom. Jakuba Sylwestrzaka na poprzednich stanowiskach, którego potencjał będzie dobrze wykorzystany w zarządzaniu największą jednostką Policji w naszym regionie. W odpowiedzi na zaufanie nadkom. Jakub Sylwestrzak wyraził słowa wdzięczności za obdarzenie go zaufaniem do pełnienia tak ważnej funkcji oraz zapewnił o dołożeniu wszelkich starań w trosce o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna i powiatu Olsztyńskiego – awans na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie to powód do dumy i motywacja do wytężonej pracy.

  • Zdjęcie przedstawia salę sportową Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy al. Piłsudskiego w Olsztynie, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przywitali nowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.
    Przywitanie ze sztandarem Komendy Miejskiej Policji w Oslztynie
  • Zdjęcie przedstawia salę sportową Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy al. Piłsudskiego w Olsztynie, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przywitali nowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.
    Odebranie gratulacji awansu z rąk nadinsp. Tomasza Klimka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
  • Zdjęcie przedstawia salę sportową Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy al. Piłsudskiego w Olsztynie, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przywitali nowego I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.
    Kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Nadkom. Jakub Sylwestrzak ma 39 lat. Misję pracy w Policji rozpoczął od służby kandydackiej w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Od początku swojej kariery związany był z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie, w której od 2018 r. zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Kolejnym etapem w życiu zawodowym było objęcie stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie. Praca oraz wysiłek wkładany w poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego zaowocował objęciem ważnego stanowiska w strukturach kierowniczych największej jednostki w garnizonie warmińsko-mazurskim – z dniem 3 października 2022 roku, nadkom. Jakub Sylwestrzak oficjalnie został I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.

Policjanci, pracownicy oraz kadra kierownicza nowemu I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie nadkom. Jakubowi Sylwestrzakowi gratulują awansu i życzą zdrowia, oraz dalszych sukcesów zawodowych.

(rp)

Powrót na górę strony