Aktualności

Bądź widoczny i ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!

Najtrudniejsze miesiące pod względem warunków atmosferycznych wciąż przed nami. Okres jesienno-zimowy wymaga od uczestników ruchu drogowego wzmożonej ostrożności. Olsztyńscy policjanci przypominają, że elementy odblaskowe są obowiązkowym wyposażeniem po zmroku poza obszarem zabudowanym, lecz mimo to zachęcają do korzystania z nich nawet w obszarze zabudowanym. Pamiętajmy, że nawet najmniejszy element odblaskowy może uratować życie.

"Odblask to nie obciach", "Bądź widoczny", "Dbasz o zdrowie? Świeć Przykładem!, czy "Kochasz? Zadbaj o bezpieczeństwo!" to tylko niektóre hasła kampanii promujących korzystania z elementów odblaskowych. Świadomi uczestnicy ruchu drogowego doskonale wiedzą, jakie zagrożenie stanowi nieoświetlony pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. W związku z tym funkcjonariusze ruchu drogowego przy każdej nadarzającej się okazji uświadamiają społeczeństwo o pozytywnych aspektach noszenia odblasków. Takie informacje docierają już do przedszkolaków, które po powrocie do domów stanowią często wzór do naśladowania dla swojego rodzeństwa, opiekunów i bliskich.

Niekorzystne warunki atmosferyczne powodują ograniczenie widoczności i wymagają od uczestników większego skupienia na drodze. Każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale również pozostałych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że podczas zdarzeń to osoba piesza narażona jest na utratę zdrowia, a nawet życia, bez względu na to, czy w konkretnej sytuacji miała pierwszeństwo, czy też nie. Chcąc pomóc każdej grupie uczestników ruchu drogowego, pieszym przypomina się o obowiązku noszenia elementów odblaskowych a kierującym o zwiększenie skupienia na drodze oraz o zadbanie o stan techniczny prowadzonego auta w tym prawidłowym ustawieniu świateł.

Jeśli jesteś użytkownikiem pojazdu i masz wątpliwości co do prawidłowości ustawienia świateł mijani w Twoim pojeździe, możesz skorzystać z ogólnopolskiej akcji Policji pn. Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo! W każdym województwie w stacjach diagnostycznych, które włączyły się do akcji, ustawień świateł dokonasz ZA DARMO.

Nawet najmniejszy element odblaskowy może uratować życie!

(rp)


 

Powrót na górę strony