Aktualności

Okazali się poszukiwani, zostali zatrzymani

Współpraca, determinacja, a czasem też przypadek decydują o zatrzymaniu osób poszukiwanych przez policję. Szybki wgląd w systemy informatyczne pozwala ustalić, czy osobę należy zatrzymać. Doprowadzenie do zakładu karnego, czy aresztu stosowane jest w przypadku, gdy inne środki okazują się bezskuteczne. Do obowiązków funkcjonariuszy przy czynności zatrzymania należy respektowanie godności, przestrzeganie praw człowieka oraz informowanie o przyczynie zatrzymania jak i przysługujących uprawnieniach. Policjanci z Olsztyna w ostatnim czasie zatrzymali kilka osób poszukiwanych. Jak się okazuje podstawy zatrzymania bywają różne.

W poniedziałek (24.10.2022) około godziny 15:00 na ul. Żeromskiego w Olsztynie policyjni wywiadowcy zatrzymali mężczyznę poszukiwanego w celu doprowadzenia do odbycia kary 90 dni pozbawienia wolności za stosowanie gróźb karalnych.

Tego samego dnia o godzinie 21:15 w okolicach ulicy Poprzecznej w Olsztynie policjanci zauważyli grupę osób pijących alkohol w miejscu publicznym - dwie kobiety i mężczyznę. Osoby te zostały pouczone przez policjantów za wykroczenie, jednak to nie był koniec interwencji. Mężczyzna okazał się osobą poszukiwaną. Został przez funkcjonariuszy zatrzymany do odbycia kary 45 dni aresztu również za stosowanie gróźb karalnych.

We wtorek (25.10.2022) o godzinie 16:10 policjanci z Olsztyna oraz słuchacze z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na ulicy Stefczyka w Olsztynie podjęli interwencję w stosunku do trzech mężczyzn pijących alkohol w miejscu publicznym. Jeden spośród nich okazał się osobą poszukiwaną. Trafił za kraty, by odbyć karę roku pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem.

Tego samego dnia, 20 minut później, przy Placu Konstytucji 3-go Maja w Olsztynie policjanci z Wydziału Zabezpieczenia Miasta zauważyli mężczyznę pijącego alkohol w miejscu, w którym nie powinien tego robić. Za to wykroczenie został pouczony, natomiast również okazał się osobą poszukiwaną do odbycia kary 90 dni pozbawienia wolności, za zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy. Został przez funkcjonariuszy zatrzymany.

Zgodnie z art. 244 k.p.k. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

(AJ/PŻ)

 

Powrót na górę strony