Aktualności

DEBATA SPOŁECZNA NA TERENIE POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZORGANIZOWANA PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ POLICJI W OLSZTYNIE ORAZ PRZEDSTAWICIELI STAROSTWA POWIATOWEGO W OLSZTYNIE

W środę (23.11.2022 r.) odbyła się debata społeczna zorganizowana przed Policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Olsztynie, w szczególności z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dyskusja pn. ,,Zachowania dysfunkcyjne oraz profilaktyka uzależnień młodzieży na terenie powiatu olsztyńskiego’’, miała na celu określenie działań prewencyjnych Policji i innych podmiotów odpowiedzialnych za zwiększenie bezpieczeństwa wśród młodzieży powiatu olsztyńskiego.

W wydarzeniu wziął udział nadkom. Jakub Sylwestrzak I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, funkcjonariusze z olsztyńskiej jednostki Policji, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Uczestników debaty przywitał Starosta Olsztyński Andrzej Abako, a także podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-Rydel Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Aktywny udział w spotkaniu brał Zbigniew Załuski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Prelekcją o najnowszych zmianach Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz uprawnieniach Dyrekcji szkół w świetle aktualnych przepisów debatę rozpoczęła nadkom. Mariola Plichta z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. O identyfikacji zagrożeń zjawiska ,,mowy nienawiści” – hejtu w sieci wśród nieletnich mówiła dr Diana Mościcka z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie - Grażyna Dziubani przybliżyła temat wpływu substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu człowieka. Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie - Małgorzata Stolarska oraz pedagog i socjoterapeutka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie - Monika Suska-Kuźmicka poruszyły zagadnienie depresji i organizacji pomocy w szkole. Po wystąpieniach uczestnicy debaty mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym.

Na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie toczyła się żywa dyskusja. Poruszone zostały tematy takie jak: najnowsze zmiany ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, zjawisko depresji u młodzieży, ,,mowa nienawiści’’ oraz hejtu wśród nieletnich, substancje psychoaktywne wśród młodzieży.

Realizując jedno z priorytetowych zadań Policji jakim jest zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, uczestnicy debaty mogli zastanowić się wspólnie jak w przyszłości szybciej i skuteczniej reagować na niebezpieczeństwa, które mogą spotkać na swojej drodze dzieci i młodzież.

 • Zdjęcie przedstawia przedmioty promujące - książeczki, czasopisma
  Stanowisko promocyjne
 • Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Olsztynie
  Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Olsztynie
 • Debata społeczna
  Debata społeczna
 • Debata społeczna
  Debata społeczna
 • Debata społeczna
  Debata społeczna


(p.ż/m.p/tm)

 

Powrót na górę strony