Programy profilaktyczne

Bezpieczny senior

Program skierowany do osób starszych, którego głównym celem jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko osobom w wieku senioralnym na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego oraz zmniejszenie liczby zdarzeń z udziałem osób starszych.

Dla policyjnych profilaktyków bardzo istotne jest podniesienie poziomu wiedzy seniorów na temat zasad bezpiecznego zachowania i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w tym przede wszystkim:

- zdobycie i ugruntowanie wiedzy na temat metod działania sprawców przestępstw na szkodę osób w podeszłym wieku oraz sposobów reagowania i kontaktowania się ze służbami pomocowymi;

- poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w tym m.in. propagowanie noszenia elementów odblaskowych);

- przybliżenie obrazu zjawiska przemocy w rodzinie i oferty pomocowej dla osób jej doświadczających;

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród seniorów m.in. poprzez promocję aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz krótkie szkolenie jak z niej korzystać;

- wspieranie tworzenia koalicji podmiotów, instytucji miejskich i organizacji pozarządowych na rzecz wspierania osób starszych;

- integracja środowiska lokalnego osób starszych, ukierunkowana na wzmocnienie roli i znaczenia pomocy sąsiedzkiej;

- wspieranie akcji profilaktycznych mających na celu poprawę jakości życia seniorów i wzmacniania ich poczucia bezpieczeństwa;

- podniesienie świadomości na temat istniejących zagrożeń związanych z: użytkowaniem urządzeń elektrycznych, gazowych, grzewczych oraz z anomaliami pogodowymi i uzależnieniami.

Jednocześnie priorytetowym zadaniem olsztyńskich policjantów jest zmniejszenie liczby ofiar przestępstw popełnianych na szkodę seniorów oraz aktywizacja osób w wieku emerytalnym do działań na rzecz zapobiegania lokalnym zagrożeniom i ich skutkom.

 

Zgłoszenia:

Grupy zainteresowane udziałem w programie „Bezpieczny senior” zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – pod numerami telefonu 47 731 47 69 lub 47 731 47 48.

Adres e-mail: profilaktyka.kmp@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 • Spotkanie w Laurentiusie - luty 2018
 • Spotkanie w Laurentiusie - luty 2018
 • DPS POMOST - luty 2018
 • DPS POMOST - luty 2018
 • DPS POMOST - luty 2018
 • Spotkanie w Biskupcu
 • Spotkanie w Biskupcu
 • Olsztyn
 • Olsztyn
 • Olsztyn
 • Piknik Seniora w Wilimach
 • Piknik Seniora w Wilimach
 • Piknik Seniora w Wilimach
 • Piknik Seniora w Wilimach
 • Piknik Seniora w Wilimach
 • Piknik Seniora w Wilimach
Powrót na górę strony