Programy profilaktyczne

Nie tylko dzieci dają się nabrać

Od 2015 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie realizują autorski projekt działań w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi.

Hasłem projektu stało się zdanie „Nie tylko dzieci dają się nabrać…”.

Funkcjonariusze chcą podczas spotkań edukacyjnych z młodzieżą, studentami i osobami bezrobotnymi, a także poprzez spotkania ze społeczeństwem oraz plakaty, które pojawiają się w różnych punktach miasta i powiatu, przestrzec przed niebezpieczeństwami związanymi z pochopnym podjęciem decyzji o wyjeździe za granicę.

Do współpracy w realizacji projektu Komenda Miejska Policji w Olsztynie zaprosiła funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES (EURopean Employment Services).

Projekt ma na celu przede wszystkim:

  1. zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagrożenia wynikające z podejmowania dorywczej pracy za granicą;

  2. wyposażenie w wiedzę dotyczącą procederu handlu ludźmi oraz we wskazówki gdzie i jak szukać pomocy jeśli ktoś stanie się ofiarą tego procederu;

  3. ograniczenie przestępstw związanych z wyzyskiem i zmuszaniem do niewolniczej pracy obywateli naszego kraju;

  4. podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony