Programy profilaktyczne

Nie pomagasz dając pieniądze na ulicy

Mając na celu zminimalizowanie czynu żebractwa, a tym samym dążąc do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z realizacją ustawowych zadań Policji, Straży Miejskiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynikających kolejno z Ustawy o Policji, Ustawy o strażach gminnych i Ustawy o pomocy społecznej) oraz mając na uwadze treść wdrożonego Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn”, uznano iż zasadnym będzie stworzenie projektu działań długofalowych, który pozwoli usystematyzować podejmowane inicjatywy i określić zakres obowiązków poszczególnych podmiotów, a także zsynchronizować ich działania. Jego celem będzie tym samym ograniczenie liczby osób trudniących się żebraczym procederem poprzez zwiększenie świadomości osób żebrzących oraz wspierających osoby żebrzące na temat konsekwencji tego typu zachowań, zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, jak również poprawy funkcjonowania społecznego.

 • Ulotka informacyjna I strona
 • Ulotka informacyjna II strona
 • Kontrole koczowisk osób bezdomnych
 • Kontrole koczowisk osób bezdomnych
 • Kontrole koczowisk osób bezdomnych
 • Kontrole koczowisk osób bezdomnych
 • Letnie kontrole koczowisk
 • Letnie kontrole koczowisk
 • Letnie kontrole koczowisk
 • Letnie kontrole koczowisk
 • Letnie kontrole koczowisk
 • Letnie kontrole koczowisk
Powrót na górę strony