Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja. 

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie można:

  • wysłać na adres: 
    Komenda Miejska Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn.
  • złożyć osobiście w budynku Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,ul. Partyzantów 23, 10-526 Olsztyn.
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl
  • przesłać na https://epuap.gov.pl

 

Obowiązek informacyjny RODO

Powrót na górę strony