Informacja o dostępności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o dostępności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie dla osób z niepełnosprawnościami

Komenda Miejska Policji w Olsztynie znajduje się przy ulicy Partyzantów 23 w Olsztynie.

W tym budynku pełnią służbę policjanci i pracownicy Policji.

 

Komenda otwarta jest całodobowo 7 dni w tygodniu.

 

Przełożonym policjantów i pracowników Policji jest Komendant Miejski Policji w Olsztynie, mł. insp. Piotr Koszczał.

Czym zajmują się policjanci pracownicy Komendy?

 • dbają o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego;
 • zapobiegają i zwalczają przestępczość;
 • monitorują stan bezpieczeństwa.

 

Co możesz załatwić w Komendzie?

 • złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 • złożyć skargę, wniosek, petycję, w tej sprawie możesz skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 47 73 133 33 lub drogą mailową: skargi@olsztyn.ol.policja.gov.pl;
 • zostać wezwanym na przesłuchanie;
 • możesz sprawdzić stan trzeźwości.

Kontakt z policjantami i pracownikami Policji

Aby załatwić sprawę w Komendzie możesz:

 • przynieść pismo do Komendy, które odbierze pracownik;
 • napisać pismo i przesłać listem na adres Komenda Miejska Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 23; 10-526 Olsztyn;
 • napisać pismo i przesłać na adres e-mail: komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl;
 • napisać pismo i przesłać faksem pod numerem: 47 73 134 25;
 • napisać pismo i przesłać za pomocą platformy ePUAP.

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Aby skorzystać z tego sposobu komunikacji musisz mieć dostęp do Internetu i posiadać swoje konto w ePUAP.

 • spotkać się osobiście w punkcie przeznaczonym do obsługi interesantów, który znajduje się na parterze budynku.

Informacje o działalności Komendy możesz znaleźć na stronie internetowej: https://olsztyn.policja.gov.pl/

Jest możliwość połączenia z tłumaczem języka migowego online.

Jak wejść do budynku Komendy?

 • wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Partyzantów;
 • na ścianie budynku, po lewej stronie, jest tabliczka z napisem numeru 23;
 • przed wejściem głównym znajdują się schody. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • budynek nie posiada windy;
 • po wejściu do komendy podejdź do osoby pełniących służbę na Stanowisko Kierowania Komendy Miejskie Policji w Olsztynie;
 • powiedz policjantowi, dlaczego jesteś w Komendzie;
 • funkcjonariusz pokieruje Cię w dalszym załatwieniu sprawy;
 • po budynku Komendy możesz poruszać się tylko z policjantem lub pracownikiem Policji;
 • możesz mieć ze sobą psa asystującego;
 • na parterze budynku, po prawej stronie jest toaleta dostosowywana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Gdzie zaparkować samochód?

Przed głównym wejściem do budynku Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Powrót na górę strony