Kierownictwo

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
W OLSZTYNIE

 

mł. insp. Piotr Koszczał

sekretariat  47 73 133 30

e-mail: komendant@olsztyn.ol.policja.gov.pl

I ZASTĘPCA KOMENDANTa MIEJSKIego POLICJI
W OLSZTYNIE

mł. insp. Robert Zalewski

sekretariat  47 73 133 30

e-mail: robert.zalewski@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

 

 

Z-CA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

 

 

mł. insp. Roman Kuś

sekretariat 47 73 133 30

e-mail: roman.kus@olsztyn.ol.policja.gov.pl

       

Komendant Miejski Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 12:00 do 16:00.

Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu 47 73 133 30.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronowirusa, w trosce o zdrowie pracowników jednostki i interesantów Komendant Miejski Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów za pomocą środków komunikacji zdalnej.

 

 

Powrót na górę strony