Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Wydział dw. z przestępczością przeciwko życiu I ZDROWIU
Komendy MIEJSKIEJ Policji w OLSZTYNie

 

10-011 OLSZTYN, ul. Osińskiego 12/13
tel.: 47 73 135 60
fax:  47 73 134 05

p.o. Naczelnik Wydziału

nadkom. Monika Wejknis

e-mail: naczelnik.ppz@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

p.o. z-ca Naczelnika Wydziału

mł. asp. Przemysław Buta

Powrót na górę strony