Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział dw. z przestępczością przeciwko mieniu
Komendy MIEJSKIEJ Policji w OLSZTYNie

 

10-526 OLSZTYN, ul. Partyzantów 23
tel.: 47 73 138 30
fax:  47 73 134 65

Naczelnik Wydziału

nadkom. Jakub Kołakowski

e-mail: naczelnik.ppm@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Magdalena Surgieniewicz

 

 

Powrót na górę strony