Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy MIEJSKIEJ Policji w OLSZTYNie

10-900 OLSZTYN, ul. Wincentego Pstrowskiego 3
tel.: 47 73 138 80
fax:  47 73 138 85

 Naczelnik Wydziału

podinsp. Piotr GODLEWSKI

e-mail: naczelnik.wrd@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

Z-Ca NaczelnikA Wydziału

kom. Łukasz Stryjewski

e-mail: łukasz.stryjewski@olsztyn.ol.policja.gov.pl


REFERAT DS. KONTROLI RUCHU DROGOWEGO
KIEROWNIK REFERATU

podkom. Łukasz Wróbel

e-mail: lukasz.wrobel@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

 REFERAT OBSŁUGI ZDARZEŃ DROGOWYCH
kIEROWNIK REFERATU

asp. szt.  Michał Paszkowski

e-mail:michal.paszkowski@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony